Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Platforma i aplikacja Śląskie SMOGSTOP nagrodzone w konkursie INSPIRACJE 2020

Dodano: , źródło: UMWS

System został nagrodzony w kategorii „Nowatorskie rozwiązania, produkty i usługi poprawiające jakość życia, zdrowia, dostęp do usług – urządzenia, technologie, telemedycyna, aplikacje, rozwiązania start-upów”.

Uroczysta gala nagrody „Bezpieczny Szpital Przyszłości – INSPIRACJE 2020” odbyła się w Auli Narodowego Instytutu Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. W gronie laureatów konkursu znalazła się „Aplikacja InfoSMOG-MED” zgłoszona przez Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu - partnera projektu InfoSMOG-MED.

Projekt InfoSMOG-MED powstał z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. Platforma i aplikacja Śląskie SMOGSTOP opracowane w ramach projektu pozwalają mieszkańcom województwa śląskiego na dostęp do stale aktualizowanych danych dotyczących zanieczyszczeń powietrza, zagrożeń zdrowotnych i sytuacji smogowej, nie tylko w miejscu zamieszkania.

System Śląskie SMOGSTOP składa się z dwóch nierozerwalnych i zależnych od siebie komponentów – zdrowotnego i środowiskowego.

Pieczę nad komponentem zdrowotnym sprawuje SCCS w Zabrzu

W trakcie pracy nad nim SCCS w Zabrzu przeanalizowano miliony zdarzeń zdrowotnych w wielu wariantach związanych z zanieczyszczeniami powietrza. Dzięki pozyskaniu tak unikalnej wiedzy występuje możliwość przewidywania zagrożeń zdrowotnych, również w czasie kilku najbliższych dni. Zagrożenia te zależne są od stopnia zanieczyszczenia powietrza i analizy ryzyka wystąpienia niekorzystnych zdarzeń zdrowotnych.

Natomiast pieczę nad komponentem środowiskowym sprawuje IETU. Instytut również przeprowadził szereg badań i analiz w zakresie jakości powietrza. Niezbędne one były do opracowania baz danych wykorzystywanych do poprawnego funkcjonowania, opracowanego na potrzeby projektu InfoSMOG-MED, modelu prognozowania jakości powietrza.

W ramach systemu Śląskie SMOGSTOP powstało tysiące komunikatów środowiskowych i zdrowotnych, które będą dostosowane do charakterystyki użytkownika, podając mu nie tylko komunikat określający prognozowany stopień zanieczyszczenia powietrza, ale także poradę zdrowotną odnoszącą się do jego indywidualnego profilu klinicznego.

Przyznana nagroda jest bardzo ważna – pozwala na odczucie, że ciężka praca wszystkich Partnerów została doceniona przez szanowne grono osób oceniających projekt, w tym osoby zarządzające najlepszymi szpitalami w Polsce. Bezpieczny Szpital Przyszłości to program edukacyjny pozwalający managerom szpitali na wymianę doświadczeń i zdobywanie informacji o nowościach w zakresie leczenia i zarządzania placówkami ochrony zdrowia. Elementem tego programu jest organizowany Konkurs Inspiracje, w ramach którego nagradzane zostają np. szpitale, instytucje, które w mijającym roku szczególnie zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań i technologii.

Ładowanie Rozmowy