Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Wybierz się na jesienny spacer po Miechowickiej Ostoi Leśnej w Bytomiu

Dodano:

Miechowicka Ostoja Leśna to zespół przyrodniczo-krajobrazowy na terenie Lasu Bytomskiego, który może być idealnym miejscem na jesienny spacer.

Miechowicka Ostoja Leśna w Bytomiu

Miechowicka Ostoja Leśna to zespół przyrodniczo-krajobrazowy na terenie Lasu Bytomskiego utworzony w 2012 roku. Obejmuje część lasu o powierzchni ok. 305,60 ha, położony w północno- zachodniej części Bytomia. Podczas spaceru możemy się natknąć na liczne zasypane szyby, hałdy, zapadliska, wąwozy, kotliny czy wzniesienia, które powstały na skutek działalności górniczej. Charakterystyczną cechą rzeźby terenu są także głęboko wcięte doliny Rokitnickiego Potoku, który przepływa przez leśny kompleks.

Obok leśnych ścieżek spacerowicze mogą dostrzec liczne oczka wodne, stawy, łąki i polany, które stanowią siedliska wielu gatunków roślin i zwierząt, także tych objętych ochroną. Uważny spacerowicz ma szansę spotkać tam stado saren, wiewiórkę, a nawet lisa czy dzika. Warto wobec tego zabrać aparat – miejsce to jest doskonałym plenerem fotograficznym.

Cisza i piękne krajobrazy przyciągają nie tylko spacerowiczów, ale także rowerzystów czy uczniów szkół bytomskich, dla których często organizowane są tam lekcje biologii.

Ze względu na to, że teren Miechowickiej Ostoi Leśnej otrzymał status zespołu przyrodniczo-krajobrazowego teren ten jest pod szczególną ochroną. Nie można zatem zanieczyszczać, zniekształcać rzeźby terenu ani umieszczać tablic reklamowych.

Gatunki egzotycznych drzew i krzewów na terenie Lasu Miechowickiego

Od połowy XIX wieku z inicjatywy właścicieli dóbr miechowickich, mianowicie rodziny Tiele-Winckler, na teren Lasu Miechowickiego wprowadzano gatunki egzotycznych drzew i krzewów. Natomiast w latach dwudziestych XX wieku zachodnią część lasu przekształcono w Miechowicko-Rokitnicki Park Leśny. Wyznaczono ścieżki spacerowe, trasy rowerowe czy miejsca do wypoczynku. Wiele z tych elementów znajduje się tam do tej pory. Przykładowo w siedliskach lasów wyżynnych występują wprowadzone przed laty gatunki drzew egzotycznych, między innymi jodły kalifornijskie.

Ładowanie Rozmowy