Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie - sielska kraina województwa śląskiego

Dodano:

Zobacz także inne propozycje wycieczek po regionie:

Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie działa stosunkowo krótko, bowiem powstał w 2003 roku. Usytuowany został na zrewitalizowanym obszarze, który kiedyś zajmowało wojsko. Obiekt utworzono na terenie Sośniej Góry (329 m n.p.m.). Przy ogrodzie botanicznym w Mikołowie znajduje się Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego. 

W skład ŚOB wchodzą tak naprawdę dwa ogrody:

  • Ogród Żółty (ul. Sosnowa 5)

otwarty dla zwiedzających w dni powszednie od godz. 6.00 - 20.00, w weekendy w godz. 9.00 - 20.00

  • Ogród Czerwony (ul. Grudniowa)

otwarty dla zwiedzających w dni powszednie od godz. 7.00 - 19.00, w weekendy w godz. 9.00 - 19.00.

Śląski Ogród Botaniczny Mikołów ma na celu ochronę bioróżnorodności i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego Śląska, podniesienie świadomości ekologicznej i wzmocnienie postaw proekologicznych wśród mieszkańców tego regionu. Poprzez realizację inwestycji, zostało rozbudowane Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej oraz zagospodarowany został teren dotychczas nieużytkowany i cenny przyrodniczo, który służy celom badawczym. Powstała zagospodarowana przestrzeń, uwzględniająca dbałość o środowisko oraz jego zrównoważony rozwój.

Na zdjęciach: ogród przy ul. Grudniowej

 

Prezent w formie biletu do Parku Rozrywki

Ładowanie Rozmowy