Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Ogród botaniczny w Mikołowie - co w nim znajdziemy?

Dodano: , źródło: fot. Śląski Ogród Botaniczny

Ogród botaniczny w Mikołowie to pełen rzadkich gatunków roślin kompleks, którego powierzchnia to około 100 hektarów. Jest to największy tego typu obiekt w Polsce. Jakie rośliny możemy w nim zobaczyć?

Historia ogrodu

Mikołowski Ogród Botaniczny ma już ponad 20 lat. Powstał w 2003 roku jako Związek Stowarzyszeń, w którego skład wchodzą między innymi Uniwersytet Śląski, Polska Akademia Nauk, Województwo Śląskie, Powiat Mikołowski, Powiat Raciborski, Gmina Mikołów, Gmina Radzionków, Gmina Racibórz, Gmina Lyski  oraz wiele stowarzyszeń (m.in. Towarzystwo Przyjaciół Drzew). Sama idea stworzenia ogrodu botanicznego narodziła się pod koniec lat 90., na skutek przeprowadzonej w 1996 roku inwentaryzacji przyrodniczej. Podczas analizy okazało się, że na terenie sołectwa Mokre znajduje się wiele rzadkich gatunków roślin oraz siedlisk zwierząt. Teren postanowiono ochronić – cenne drzewostany, wyrobiska wapienne, rzadkie rośliny i zwierzęta zostały wpisane w projekt ogrodu, który oficjalnie utworzono właśnie w 2003 roku.

Jakie rośliny znajdziemy w botanicznym ogrodzie w Mikołowie?

Dzisiaj Ogród Botaniczny w Mikołowie prezentuje zwiedzającym zarówno niezwykle ciekawą florę i faunę, jak i wiele inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych. Teren obiektu dzieli się na Ogród Żółty, który można zwiedzać od strony ulicy Sosnowej, oraz Ogród Czerwony, dostępny od ulicy Grudniowej.

Jeśli chodzi o roślinność, ogród podzielony jest na trzy kolekcje: Sadowniczą, Edukacyjną Roślin Energetycznych oraz Kolekcję Roślin Ozdobnych. W pierwszej zachwyt budzą przede wszystkim różne odmiany drzew owocowych (jabłonie, wiśnie, śliwy czy grusze), w drugiej znajdziemy ciekawe rośliny, które często hodowane są przez człowieka jako źródło biomasy – wierzbę, różę bezkolcową, słonecznika bulwiastego, czy proso rózgowe, w trzeciej natomiast dostępna jest między innymi kolekcja roślin wrzosowatych, a także rododendrony oraz magnolie.

Śląski Bank Nasion

W ogrodzie botanicznym możemy znaleźć dużo więcej niż wymienione powyżej sekcje. Mieszczą się tutaj także różne pracownie, między innymi Pracownia Kolekcji Siedliskowych, Edukacji Ekologicznej i Przyrodniczej, czy Studiów nad Systemami Adaptacyjnymi. 

Bardzo cenną częścią jest także bank nasion, którego misją jest przechowywanie rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, choć nie jest to regułą. Nasiona przechowywane są w odpowiednich warunkach, aby później posłużyć reintrodukcji gatunków, wykorzystywane są także przy odtwarzaniu naturalnych siedlisk, a także wzmacnianiu populacji roślin. W banku znajdują się także rzadkie rośliny zebrane na terenie dzisiejszego lotniska w Pyrzowicach, gdzie realizowany był projekt „Translokacja chronionych gatunków roślin i fragmentów zbiorowisk z terenu MPL „Katowice” w Pyrzowicach”.
Ogród można zwiedzać od kwietnia do października, choć zimą również organizowane są tutaj ciekawe wydarzenia. Ogród Żółty otwarty jest w dni powszednie od 7 do 22, a w weekendy i święta od 9 do 22. Ogród Czerwony natomiast jest czynny od 7 do 21, a w weekendy od 9 do 21.

Ładowanie Rozmowy