Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Zmiany w podatkach - mikrorachunek podatkowy

Dodano: , źródło: Artykuł sponsorowany

Rok 2020 przyniósł przedsiębiorcom wiele mian i wyzwań – m.in. tych związanych z nowymi przepisami podatkowymi. Zmiany w podatkach ogarnęły zarówno PIT oraz CIT, jak i VAT. Jedną z nich jest ta dotycząca mikrorachunkow podatkowych, wyznaczająca nowy sposób wpłaty składek do urzędu skarbowego. Przyglądamy się tym zmianom i ich konsekwencjom.

Czym jest mikrorachunek podatkowy?

Mikrorachunek podatkowy to indywidualne konto, które służy do wpłat z tytułu PIT, CIT i VAT. Składki odprowadza się w taki sposób od 1 stycznia 2020 roku. Dla każdego podatnika posługującego się numerem PESEL lub NIP zostaje założony jeden mikrorachunek podatkowy. Takie rozwiązanie ma ułatwić płatnikom uiszczanie składek, eliminując problemy związane z poszukiwaniem numerów kont właściwych urzędów. Dotyczące mikrorachunku przepisy podatkowe reguluje Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1520).

To tylko jedna ze zmian podatkowych, które weszły w życie w ostatnim czasie. Wiele z wprowadzanych zmian wymaga od przedsiębiorców dostosowania się do nowych przepisów i wdrożenia zmian operacyjnych w firmie. Z pomocą przychodzą różnego rodzaju szkolenia podatkowe (zobacz na https://eventis.pl/szkolenia/podatki), które na szczęście są powszechnie dostępne. Wiele tego typu szkoleń można znaleźć w bazie szkoleń w Katowicach prowadzonej w internecie.

Jak sprawdzić numer swojego mikrorachunku podatkowego?

Rachunek, na który należy odprowadzać swoje podatki, zostaje wygenerowany automatycznie. Jego numer można poznać w dowolnym urzędzie skarbowym lub online. W internecie, na stronie www.podatki.gov.pl, umieszczony jest wygodny generator, który wymaga podania numeru PESEL lub NIP podatnika. Cyfry tworzące podany identyfikator będą stanowiły część numeru mikrorachunku, poprzedzone:

  • liczbą kontrolną (LK),
  • stałym numerem rozliczeniowym w NBP – 10100071,
  • stałym numerem uzupełniającym w NBP – 222,
  • cyfrą 1, jeśli został użyty numer PESEL lub cyfrą 2, jeśli został użyty numer NIP.

Po numerze PESEL lub NIP w numerze rachunku umieszczone będą zera, tak by miał on łącznie 26 znaków.

Mikrorachunek i nowe przepisy podatkowe – na co uważać?

Przed dokonaniem wpłaty na mikrorchunek podatkowy należy sprawdzić, czy zawiera on wszelkie wymagane liczby oraz prawidłowy numer PESEL lub NIP podatnika. Warto również pamiętać, że osoby prowadzące działalność gospodarczą, podatnicy VAT i płatnicy podatków czy składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne powinni przy generowaniu numeru rachunku podać swój numer NIP.

Co zrobić w przypadku braku numeru NIP lub PESEL? Osoby oczekujące na decyzję o ich przyznaniu mogą wpłacać wymaganą należność na wskazany mikrorachunek podatkowy swojego urzędu skarbowego. W tytule przelewu należy wówczas podać numer paszportu lub dowodu osobistego.

Zmiany w podatkach oznaczają, że rachunki, na które do tej pory dokonywano wpłat z tytułu podatków PIT, CIT i VAT zostały dezaktywowane z końcem 2019 roku. Należności z tytułu innych podatków należy za to regulować na dotychczasowych zasadach.

Ładowanie Rozmowy