Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Kurs operatora żurawia - jak wygląda?

Dodano: , źródło: Artykuł sponsorowany

Nie od dziś mówi się o tym, że zawody takie jak operator żurawia, operator wózka widłowego czy spawacz to specjaliści, których rynek pracy wciąż poszukuje, a co najważniejsze oferuje im wysokie stawki i atrakcyjne warunki zatrudnienia. Ośrodki szkolenia zawodowego dostrzegając tę lukę, oferują coraz więcej kursów zawodowych przygotowujących do wykonywania powyższych prac. Zastanawiasz się nad tym, na czym polega takie szkolenie? Dowiedz się, czego możesz się spodziewać, opłacając kurs zawodowy. 

Kurs zawodowy - czym jest?

Kwalifikacyjny kurs zawodowy umożliwia wykonywanie danego zawodu, dzięki odpowiedniemu przygotowaniu merytorycznemu i nabytym umiejętnościom w trakcie właściwej części szkolenia. Uzyskanie nowych kwalifikacji pozwala na udoskonalenie swoich dotychczasowych umiejętności lub zmianę ścieżki zawodowej o 180 stopni. 

Każdy, kto decyduje się na rozpoczęcie danego kursu zawodowego powinien wiedzieć o trzech następujących kwestiach - prawnych uregulowaniach wybranego zawodu, liczbie godzin kursu i przygotowaniu merytorycznym prowadzących. Te trzy aspekty mogą okazać się pomocne przy wyborze odpowiedniego kursu i ocenie, czy liczba godzin nas nie przytłoczy i czy będziemy zadowoleni z jakości samego szkolenia. 

Szkolenie na operatora żurawia - specyfika i perspektywa zawodowa

Celem kursu na operatora żurawia jest uzyskanie teoretycznego i praktycznego przygotowania do wykonywania zawodu. Podjęcie pracy jest poprzedzone państwowym egzaminem zawodowym w komisji Urzędu Dozoru Technicznego, do którego wnioski o przyjęcie kursantów napływają z ramienia danego ośrodka szkolenia. Uzyskanie pozytywnego wyniku stanowi podstawę do wydania zaświadczenia o potwierdzeniu uprawnień do obsługi żurawia samojezdnego. Cena takiego szkolenia waha się od kilkuset złotych do nawet kilku tysięcy - wszystko zależy od czasu trwania kursu, a także renomy firmy szkoleniowej. OSZ Omega ustaliła atrakcyjną cenę za kurs w wysokości 250 złotych. 

Perspektywa zawodowa operatora żurawia  jest ogromna. Nie podlega żadnej wątpliwości, że osoba zyskująca kwalifikacje znajdzie pracę w zawodzie niemal od razu. Należy jednak pamiętać, że jest to praca specyficzna i wymagająca pod względem fizycznym i psychicznym - ze względu na utrwaloną, pochyloną pozycję i schematyczność działania. Istotne, by znaleźć pracodawcę, który zapewni pracownikowi bezpieczne warunki i higieny. Nad całym procesem powinni czuwać kierownicy koordynujący pracę operatorów, uwzględniający ich potrzeby i zasady eksploatacji urządzeń. 

Co składa się na kurs na żurawia?

2-dniowy kurs na operatora żurawia w Omega składa się z trzech podstawowych filarów: 

  • części teoretycznej prowadzonej przez wykwalifikowanych teoretyków i praktyków, zawierającej informacje na temat prawnych regulacji zawodu, przepisów BHP, przepisów ustalonych przez Dozór Techniczny, budowy urządzenia, obowiązków operatora, właściwości fizykochemicznych elementów urządzenia czy czynności przygotowawczych, 
  • części praktycznej polegającej na obsłudze i zapoznaniu się ze specyfiką działania urządzenia, w tym przypadku żurawia samojezdnego, 

Dodatkowo każdy kursant otrzymuje profesjonalnie opracowane materiały szkoleniowe, do których można wrócić w razie jakichkolwiek wątpliwości. Materiały te są również pomocne w trakcie przygotowań do egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Chcesz mieć pewność, że zapisujesz się na specjalistyczny i profesjonalny kurs? Zapisz się do OSZ Omega. 
 

Ładowanie Rozmowy