Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Nowym dyrektorem Muzeum Śląskiego będzie Maria Czarnecka z NBP?

Dodano: , źródło: slaskie.pl

Muzeum Śląskiej dalej bez dyrektora. Konkurs na to stanowisko został unieważniony. Zarząd województwa śląskiego ma jednak plan. Instytucją może pokierować Maria Czarnecka z Narodowego Banku Polskiego.


Przypomnijmy, że ostatnia dyrektor Muzeum Śląskiego, Alicja Knast, zarządzała instytucją od roku 2014 do stycznia 2020 roku, kiedy to została odwołana przez zarząd województwa śląskiego. Powodem miały być nieprawidłowości, które wykazano w toku prowadzonej kontroli i audytu. W czerwcu 2020 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach orzekł, że Knast bezprawnie pozbawiono pracy, a 8 września wspomniany sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez zarząd woj. śląskiego Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Dawna dyrektorka Muzeum Śląskiego nie wróciła jednak do Katowic. W październiku minionego roku wygrała konkurs na dyrektora Galerii Narodowej w Pradze, którą kieruje od początku tego roku.

Najpierw Gwoździewicz, potem Makles, czyli maraton pełniących obowiązki dyrektora

Po odwołaniu Alicji Knast, jej obowiązki przejął Marcin Gwoździewicz. Jednakże zgodnie z literą prawa, zarząd województwa śląskiego w ciągu 12 miesięcy od odwołania dotychczasowej dyrektor Muzeum Śląskiego był zobligowany do przeprowadzenia konkursu na to stanowisko. Zamiast tego pod koniec stycznia ogłoszono, że pełniącym obowiązki dyrektora został Karol Makles, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Miał zarządzać instytucją do czasu rozstrzygnięcia konkursu. Ten jednak unieważniono. 

Powołanie bez konkursu

17 lutego zarząd województwa śląskiego podjął istotne kroki związane z funkcjonowaniem Muzeum Śląskiego w Katowicach. Najpierw unieważnił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora tejże instytucji, a następnie wszczął procedurę związaną z zamiarem powołania na to stanowisko bez konkursu Marii Czarneckiej.

Wszczyna  się  procedurę  związaną  z  zamiarem powołania Pani Marii Czarneckiej na  stanowisko  dyrektora  Muzeum Śląskiego  w  Katowicach  polegającą  na  uzyskaniu  opinii  związków zawodowych działających w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych  i  twórczych  właściwych  ze  względu  na  rodzaj  działalności  prowadzonej  przez instytucję oraz na uzgodnieniu zamiaru z Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – czytamy w uchwale nr 406/212/VI/2021 zarządu woj. śląskiego.

Kim jest Maria Czarnecka?

Jak podała „Gazeta Wyborcza” kandydatka na dyrektora Muzeum Śląskiego „jest związana z centralą Narodowego Banku Polskiego w Warszawie”. Była współpracowniczką prezesa NBP Sławomira Skrzypka, który zginął tragicznie w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem. Co więcej, była też jedną z inicjatorek ufundowania pamiątkowej tablicy upamiętniającej Sławomira Skrzypka, którą umieszczono na elewacji budynku centrali NBP w Warszawie. 

Ładowanie Rozmowy