Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Kongres Metropolia Kultury

  • Rozpoczęcie wydarzenia:
  • Miejsce wydarzenia: Sosnowiec

19 i 20 października organizatorzy zapraszają do Sosnowca na Kongres „Metropolia Kultury”. W ramach tego bezpłatnego wydarzenia możecie wziąć udział w debatach, warsztatach, wykładach, zaangażować się w pracę w grupach projektowych. Nie zabraknie także licznych wydarzeń towarzyszących.

Przed nami "Metropolia Kultury"

Kongres „Metropolia Kultury” to spotkanie praktyków, działaczek, reprezentantów i reprezentantek instytucji, środowiska NGO i indywidualnych kulturalników i kulturalniczek, które stanowić będzie szansę na dzielenie się doświadczeniami, a także na konstruktywną krytykę i formułowanie postulatów - jak zmieniać sektor kultury na lepsze.
Wydarzenie będzie dla sektora kultury platformą wymiany praktyk, szansą na pogłębienie wiedzy i umiejętności oraz możliwością nawiązania kontaktów i współpracy.
Naszą intencją, jako organizatorów, jest danie uczestnikom i uczestniczkom możliwości i przestrzeni do wspólnego projektowania wizji możliwie najlepszych rozwiązań w zakresie polityki kulturalnej w Metropolii.

Do udziału w Kongresie zaproszone są osoby reprezentujące sektor kultury z Metropolii i spoza niej. To wydarzenie dla pracowników i pracowniczek instytucji, organizacji, przedstawicieli i przedstawicielek biznesu i osób działających w sposób nieformalny. Dla osób organizujących, działających, tworzących i popularyzujących kulturę - zarówno doświadczonych profesjonalistów i profesjonalistek, jak i osób na początku swojej zawodowej drogi. Głosy różnych środowisk pozwolą nam lepiej zdefiniować aktualne potrzeby, bieżące bolączki, ale też poznać wizje, cele i dążenia podmiotów kultury.

Na kongres złożą się:

  • dwie debaty główne - pierwsza poświęcona konkursowi Europejska Stolica Kultury, druga polityce kulturalnej w Metropolii,
  • debaty tematyczne - poświęcone m.in. nieobecnym w kulturze, relacjom kultury i oświaty, działaniom z uchodźcami i migrantami, pracy z historią lokalną, sponsoringowi i crowdfundingowi w kulturze, bibliotekom jako miejscom aktywności społecznej,
  • wykłady na temat inkluzywnego projektowania, niestandardowego marketingu, skutecznej komunikacji czy miastotwórczej roli kultury,
  • warsztaty i praca w grupach projektowych, których uczestnicy i uczestniczki dowiedzą się więcej o: ekologii w działaniach kulturalnych, mapowaniu środków na działalność, zagranicznych grantach na kulturę, badaniu trendów, diagnozowaniu odbiorców, wykorzystaniu sztucznej inteligencji i otwartych zasobów w kulturze czy partycypacyjnych modelach biznesowych.