Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Znamy wyniki tegorocznych matur! Jak poradzili sobie uczniowie śląskich szkół?

Dodano: , źródło: OKE, CKE Jaworzno, ministerstwo edukacji i nauki

W maju do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego przystąpiło 29 684 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników) w województwie śląskim. Jak sobie poradzili? Dziś Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki. Oto one!


W tym roku miała miejsce 17. edycja nowej matury. Egzaminy dojrzałości zostały przeprowadzone w terminie od 4 do 20 maja w terminie głównym i od 1 do 16 czerwca w terminie dodatkowym. Poniższe informacje dotyczą jedynie maturzystów, którzy przystąpili do egzaminu w terminie głównym. Pełne wyniki egzaminu maturalnego, uwzględniające trzy sesje egzaminacyjne w 2021 r., będą udostępnione 10 września.

Ministerstwo: tegoroczna matura wypadła dobrze

W całej Polsce do egzaminu przystąpiło 273 419 osób, w tym w liceach - 167 504 osoby, a w technikach - 105 915. Najlepiej wypadli maturzyści z województwa małopolskiego, mazowieckiego oraz podlaskiego. Z kolei najsłabiej wypadli ci z województwa zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Absolwenci szkół średnich kończący naukę w 2021 roku przystąpili obowiązkowo do egzaminu maturalnego w części pisemnej z:

  • języka polskiego, 
  • matematyki,
  • wybranego języka obcego nowożytnego.

Najchętniej wybieranym językiem obcym był angielski (ok. 94 proc.), a w dalszej kolejności – niemiecki (3,2 proc. w liceach i 4,2 w technikach) i rosyjski (1,1 proc. w liceach i 1,4 proc. w technikach).


Z uwagi na pandemię minister edukacji narodowej wprowadził rozporządzenie, na mocy którego w tym roku nie przeprowadzano egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej, z wyjątkiem przypadków określonych w § 11kzd ww. rozporządzenia. Co więcej, tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych mieli również obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. 

W Polsce maturę zdało 74,5 proc. abiturientów

Statystyki ogólnopolskie wskazują, że egzamin zdało 74,5 proc. abiturientów. To 81 proc. absolwentów liceów i 64 proc. absolwentów techników. Ogólnie 17,7 proc. abiturientów ma prawo do poprawki, a 7,8 proc. nie zdało matury - 5,8 proc. w liceach i 11,1 proc. w technikach.


Jak poradzili sobie maturzyści w województwie śląskim?

Okazuje się, że maturę zdało 72,8 proc. osób. W liceach ogólnokształcących 79,1 proc. maturzystów dziś świętować zwycięstwo, a w technikach - 63,9 proc. W przypadku liceów 19,5 proc. ma prawo do przystąpienia do egzaminu w sierpniu 2021 roku, a w technikach - 26,1 proc.

Niestety, są też złe wieści 7,7 proc. abiturientów w liceach i 10 proc. w technikach to osoby, które nie zdały egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu.

Ładowanie Rozmowy