Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Wyciek śmiertelnie groźnej substancji w Tarnowskich Górach. Interweniowała straż pożarna

Dodano: , źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, KP PSP w Tarnowskich Górach

Na przeładunkowym terminalu kolejowym w Tarnowskich Górach doszło do rozszczelnienia cysterny zawierającej śmiertelnie niebezpieczną substancję – benzol koksowniczy. Neutralizacją wycieku zajęli się strażacy z KP PSP w Tarnowskich Górach.

Niebezpieczny wyciek

Do zdarzenia doszło 12 lutego na terenie torowiska Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach. Jedna z cystern uległa rozszczelnieniu – wyciekła z niej niebezpieczna substancja, benzol koksowniczy. Na miejscu zjawili się strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich górach, którzy przystąpili do zatrzymania wycieku substancji i jej neutralizacji. Potencjalny zasięg zanieczyszczenia określą inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, którzy pobrali próbki gleby do badań. Akcja wciąż jest w toku – działania na miejscu prowadzą strażacy, służby Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach, zaś nadzór sprawują inspektorzy WIOŚ.

Zanieczyszczenie może się rozprzestrzenić

Niestety, części niebezpiecznej substancji przedostała się do kanalizacji, a w rezultacie wpłynęła do Potoku Pniowiec. Strażacy ustawili w korycie rowu zastawki sorpcyjne i słomiane oraz zastawki z mat sorpcyjnych, aby ograniczyć obszar zanieczyszczenia. Na ten moment nie jest możliwe ocenienie zasięgu zanieczyszczenia – inspektorzy WIOŚ pobrali próbki do badań analitycznych.  

Czym jest benzol koksowniczy?

Benzol koksowniczy to silnie toksyczna i łatwopalna substancja, która jest bardzo niebezpieczna dla zdrowia. Działa drażniąco na skórę i oczy, a w przypadku połknięcia może prowadzić do śmierci. Kontakt z substancją może skutkować wadami genetycznymi, a także zwiększeniem szans zachorowania na nowotwór. 

Ładowanie Rozmowy