Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Województwo Śląskie podpisało list intencyjny ze Śląskim Oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża

Dodano: , źródło: UMWS, fot. Tomasz Żak

W poniedziałek 15 listopada Województwo Śląskie podpisało list intencyjny ze Śląskim Oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża, którego efektem będzie wspólne zachęcanie do oddawania krwi oraz praktykowania zdrowego stylu życia.

Wspólna promocja krwiodawstwa

W konferencji wzięli udział: Beata Białowąs, członek zarządu województwa, reprezentujący Sejmik, przewodniczący Jan Kawulok oraz szef Komisji Finansów i Budżetu radny Stanisław Baczyński, a także Andrzej Kinasiewicz, prezes Śląskiego Oddziału PCK i Bogdan Ogrocki, dyrektor Oddziału Okręgowego PCK.

– Cieszę się, że w imieniu pana marszałka Jakuba Chełstowskiego podpisujemy dziś ten bardzo ważny dokument. Czas pandemii pokazał, jak istotne jest wspieranie służby zdrowia i wszelkich projektów prozdrowotnych – podkreśliła Beata Białowąs, członek zarządu województwa.

– Województwo Śląskie jest regionem, którego jednym z najważniejszych priorytetów rozwoju są działania dotyczące sfery zdrowia. Główne cele polityki zdrowotnej ukierunkowane są na zapewnienie powszechności dostępu do profilaktyki i świadczeń zdrowotnych oraz podnoszenie jakości usług medycznych z zachowaniem równych praw dla wszystkich, co pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego i poprawę warunków życia w regionie – dodał przewodniczący Sejmiku, Jan Kawulok.

– W regionie funkcjonuje szereg jednostek ochrony zdrowia na wysokim poziomie, które mogą pochwalić się specjalistycznym sprzętem i wysoko wykwalifikowaną kadrą medyczną. Ich wspieranie należy do fundamentalnych misji województwa – zaakcentował radny Stanisław Baczyński.

– To ważny dla nas dzień. Zyskujemy znaczącego partnera w kontekście pracy, jaką wykonujemy. Działamy na rzecz ratownictwa i ochrony ludności, prowadzimy szkolenia w tym zakresie oraz szkolenia z pierwszej pomocy, prowadzimy działalność charytatywną, realizujemy zadania z pomocy społecznej, w tym usługi opiekuńcze, prowadzimy placówki interwencji kryzysowej, pracujemy na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, również na rzecz osób niepełnosprawnych – przypomniał Andrzej Kinasiewicz, prezes Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK.

Idea honorowego krwiodawstwa, zdrowia i zdrowego stylu życia

Podpisany intencyjny stanowi wyraz woli współpracy w zakresie promocji Województwa Śląskiego jako regionu wspierającego wszelkie inicjatywy związane z podnoszeniem poziomu wiedzy z zakresu ochrony zdrowia oraz wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem.

W ramach działań podejmowanych przez władze województwa w regionie funkcjonuje Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego, który zajmuje się rozwijaniem i umacnianiem współpracy na rzecz poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami. Strony deklarują intencję współpracy w celu realizacji działań na rzecz podnoszenia wśród mieszkańców regionu świadomości w zakresie idei honorowego krwiodawstwa, zdrowia i zdrowego stylu życia.

Ładowanie Rozmowy