Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

W województwie śląskim powstał nowy rezerwat przyrody

Dodano: , źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Województwo wzbogaciło się o kolejny, 66 już rezerwat przyrody. Kochanowicki Grąd, bo taką właśnie nosi nazwę, znajduje się w gminie Kochanowice w powiecie lublinieckim.

Starania trwały lata

Po raz pierwszy propozycję utworzenia rezerwatu w gminie Kochanowice wysunął prof. Janusz Hereźniak – znaczenie przyrodnicze tego terenu opisał w studium przyrodniczo-historycznym pt. „Rezerwaty przyrody ziemi częstochowskiej”, wydanym w 2002 roku. Ogromny potencjał tych terenów widzieli także okoliczni leśnicy. Ostateczny kształt rezerwatu ustalono podczas sesji wyjazdowej Regionalnej Rady Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego w listopadzie 2023 r.

- Jest to dla nas duże święto. Niezwykle cieszymy się z utworzenia nowego rezerwatu przyrody w naszym województwie. Jest to efekt naszych wieloletnich prac i starań, dlatego dzisiaj z pełną satysfakcją doceniamy tę historyczną chwilę i jesteśmy dumni z tego, że możemy mieć swój wkład w utworzenie kolejnego rezerwatu przyrody w regionie. Obiekt będzie służył przyszłym pokoleniom naukowców, botaników i przyrodników, stąd wynika jego cel ochrony ujęty w zarządzeniu, czyli zachowanie tego cennego fragmentu lasu w Kochanowicach ze względów naukowych i dydaktycznych – mówi Mirosława Mierczyk-Sawicka, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach.

Miejsce przyrodniczo wyjątkowe

Rezerwat znajduje się na terenie lasów we wschodniej części Leśnictwa Kochanowice i zajmuje powierzchnię 26,45 ha. Ochroną objęto fragmenty wilgotnego grądu subkontynentalnego, z okazami dębu szypułkowego – niektóre drzewa mają nawet 170 lat. W rezerwacie znajdują się również graby, brzozy, osiki, jawory, sosny, olsze i jesiony. Kochanowicki Grąd jest dogodnym miejscem dla siedlisk bociana czarnego. Co istotne, na jego terenie można znaleźć kilka rzadkich gatunków roślin, m.in. czosnek niedźwiedzi, przetacznik górski i chronione gatunki storczyków. 

Aby chronić rozwijającą się w rezerwacie przyrodę, nie jest on udostępniony do ruchu turystycznego. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wyklucza, aby wstęp na teren rezerwatu kiedykolwiek miał być dozwolony. 

Ładowanie Rozmowy