Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Robert Talarczyk Człowiekiem Teatru 2021!

Dodano: , źródło: Teatr Śląski, fot. Przemysław Jędroska

Robert Talarczyk od wielu lat zarządza Teatrem Śląskim im. S. Wyspiańskiego w Katowicach. Jest też aktorem i reżyserem. Teraz Fundacja Teatru Myśli Obywatelskiej im. Zygmunta Hübnera okrzyknęła go "Człowiekiem Teatru 2021"!


W zaszczytnym gronie laureatów uhonorowanych Nagrodą im. Zygmunta Hübnera „Człowiek Teatru” znajdują się takie osobistości świata teatru jak m.in.:

  • Anna Augustynowicz,
  • Dorota Buchwald,
  • Piotr Cieplak,
  • Jan Englert,
  • Jacek Głomb,
  • Tomasz Rodowicz,
  • Jerzy Trela.

Teraz dołączył także przedstawiciel naszego województwa – Robert Talarczyk. Uroczystość wręczenia Nagrody i Wyróżnienia odbędzie się we wrześniu w Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hübnera w Warszawie.

Nagroda im. Zygmunta Hübnera „Człowiek Teatru” dla ludzi sztuki

Jak wyjaśniają inicjatorzy przedsięwzięcia, Nagroda im. Zygmunta Hübnera „Człowiek Teatru” została ustanowiona, aby promować ludzi, podejmujących dzieło Zygmunta Hübnera, które realizował jako Dyrektor, Artysta i Autor, zwrócić społeczną uwagę – dyrektorów, urzędników, samorządowców, menadżerów kultury teatralnej – na trud organizowania działań teatralnych w duchu myśli obywatelskiej, a także aby przywrócić sens pojęciu sukcesu artystycznego i kariery artystycznej, opartych na artyzmie i sztuce,  pojętej jako misja społeczna, kształtująca wrażliwość widzów, tworząca świadomość i tożsamość społeczne, a także propagować kryteria oceny pozycji artysty, mierzonej rzeczywistymi dokonaniami w sferze twórczości.

Co ważne, nagroda ta ma też promować wartości, którym przez całe życie wierny był Patron Fundacji  tj. zawodową rzetelność, uczciwość, dobrze pojętą pracowitość, globalne spojrzenie na teatr,  obywatelską odpowiedzialność, wszechstronność w działaniu na gruncie teatralnym. Laur ten przyznawany jest osobom, których praca przyczynia się do rozwoju/ewolucji teatru, a także do poszerzenia wiedzy na jego temat, wizjonerów teatru, ludzi dla których teatr jest sensem życia, którzy są autorytetami w jego dziedzinie.

Ładowanie Rozmowy