Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Regiony partnerskie Województwa Śląskiego w obliczu wspólnych wyzwań

Dodano: , źródło: UMWS / fot. Tomasz Żak

Wideokonferencja z regionami partnerskimi Województwa Śląskiego: Nadrenią Północną-Westfalią w Niemczech oraz Hauts-de-France we Francji.


W rozmowach na zaproszenie Województwa Śląskiego uczestniczyli: wicemarszałek Wojciech Kałuża i Witold Bańka - prezydent Światowej Agencji Antydopingowej WADA, ambasador marki Śląskie; wiceprzewodniczący regionu Hauts-de-France Salvatore Castiglione, a ze strony Nadrenii Północnej-Westfalii Stephan Holthoff-Pförtner - minister ds. federalnych, europejskich i międzynarodowych oraz Mark Speich, sekretarz stanu w tym ministerstwie.

Omówiono aktualną sytuację sanitarną związaną z zakażeniami w regionach

Przedstawiciele regionów omówili aktualną sytuację sanitarną związaną z zakażeniami w regionach, zwłaszcza związaną z dużymi zakładami pracy. Zaprezentowano instrumenty i rozwiązania wdrażane w celu wsparcia służby zdrowia i przedsiębiorstw. Wicemarszałek Kałuża przedstawił wdrażane z inicjatywy marszałka Jakuba Chełstowskiego: Śląski Pakiet dla Gospodarki, pakiet dla Turystyki oraz dla Mieszkańca. Dyskutowano także o możliwościach wykorzystania środków nowego budżetu Unii Europejskiej w regionach dotkniętych koronawirusem. Na zakończenie omówiono planowane w najbliższym okresie wspólne działania w ramach Regionalnego Trójkąta Weimarskiego, które z uwagi na obecną sytuację muszą ulec modyfikacji.

Spotkanie online to wyraz i symbol solidarności między regionami partnerskimi w dobie koronawirusa oraz możliwość dyskusji na temat wpływu pandemii na kondycję regionów oraz współpracę trójstronną – posumował spotkanie wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Regionalny Trójkąt Weimarski to trójstronna współpraca między regionami państw Trójkąta Weimarskiego: Województwem Śląskim, Hauts-de-France oraz Nadrenią Północną-Westfalią. Zapoczątkowana została umową podpisaną 24 sierpnia 2001 r. w Düsseldorfie. W ramach trójstronnych działań regularnie odbywa się wymiana młodzieży, realizowane są projekty kulturalne i spotkania ekspertów. W przyszłym roku będzie obchodzona 20. rocznica Regionalnego Trójkąta Weimarskiego oraz 30. rocznica współpracy Polski, Francji i Niemiec w ramach Trójkąta Weimarskiego.

Ładowanie Rozmowy