Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Poznaliśmy wyniki IV edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Co zostanie zrealizowane?

Dodano: , źródło: BO Śląskie/fot. Śląskie. Pozytywna energia [FB]

12 września oficjalnie zakończyło się głosowanie w tegorocznej, czwartej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Jakie zadanie zostaną sfinansowane z puli 5 milionów złotych?

Za nami kolejna, czwarta już edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. W głosowaniu na wybrane przez jury projekty mogli wziąć udział mieszkańcy województwa śląskiego. Do rozdysponowania przeznaczono kwotę 5 milionów złotych – po połowie na pulę EKO i pulę REGIO.

Projektodawcy mogli zgłaszać swoje pomysły od 22 kwietnia do 16 maja, a w okresie między 24 sierpnia a 12 września mieszkańcy regionu wzięli udział w głosowaniu elektronicznym. Poprzez platformę ebo.slaskie.pl mogli wybrać najciekawsze i najbardziej potrzebne ich zdaniem inicjatywy. W 2023 roku zrealizowane zostaną projekty, które uzyskały najwyższą liczbę punktów.

Do realizacji zostały przeznaczone te zadania, które uzyskały największą liczbę punktów, do momentu wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Marszałkowski Budżet Obywatelski w puli EKO oraz w danym podregionie puli REGIO. Z niewykorzystanych środków stworzona została pula wolnych środków przeznaczona na zadania z największą ilością głosów, które nie zostały wybrane do realizacji przy pierwszym podziale środków. Zadanie, które otrzymało największą ilość punktów na liście zadań dodatkowych przekroczyło pulę wolnych środków i z uwagi na powyższe nie zostało zakwalifikowane do realizacji – wyjaśniają urzędnicy.

Które projekty wygrały w IV edycji Marszałkowskiego BO?

Zarząd Województwa Śląskiego po zakończeniu głosowania podsumował wyniki głosowania i wyłonił listę zadań do realizacji w ramach IV edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

W puli EKO wybrano dwa projekty na łączną kwotę 2 497 000 złotych:

  • Tężnia Gwarków w Reptach
  • EKO PARKING w Katowickim Centrum Onkologii! Budowa ekologicznego parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą

W puli REGIO do realizacji trafią:

  • Strefa sportu – budowa boiska multisportowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu – 374 900 złotych
  • Pokonać raka! Podniesienie jakości i dostępności do zabiegów histeroskopowych poprzez doposażenie Katowickiego Centrum Onkologii w nowoczesny zestaw do histeroskopii wraz z oprzyrządowaniem na kwotę – 374 352 złotych
  • Nowoczesna Pracownia elektrofizjologii i ablacji-zwiększenie możliwości diagnostycznych i terapeutycznych Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku – 400 tysięcy złotych
  • Centrum Leczenia Bólu w Reptach w oparciu o hiperbarię tlenową – 373 tysięcy złotych
  • Zakup wyposażenia do Pracowni Endoskopii Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu sp. z o.o. – 320 tysięcy złotych
  • Zakup aparatów USG do Poradni Ginekologii i Położnictwa i Poradni Ginekologii Wieku Rozwojowego Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie” – 264 080 złotych
  • Utworzenie plenerowej strefy relaksu dla pacjentów Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu – 373 tysięcy złotych
Ładowanie Rozmowy