Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Odwołano wszystkie imprezy masowe w Polsce!

Dodano: , źródło: PAP / Onet.pl / fot. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Rząd podjął decyzję o odwołaniu wszystkich imprez masowych w kraju. Poinformował o tym premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego.

- Obserwując wszystko wokół i czytając zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, a także w dyskusjach z wieloma naszymi partnerami, premierami, prezydentami innych państw podejmujemy decyzje, które mają na celu zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Ograniczanie jego skutków społecznych, ograniczanie jego skutków przede wszystkim dla zdrowia publicznego - mówił premier.

Mateusz Morawiecki poinformował, że na porannym spotkaniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego podjęto decyzję o odwołaniu wszystkich imprez masowych, których - zaznaczył - "szczegółowa definicja znajduje się w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych".

Definicja imprezy masowej

Zgodnie z ustawą zacytowaną przez premiera, należy przez to rozumieć imprezę masową artystyczno-rozrywkową, masową imprezę sportową, w tym np. mecz piłki nożnej, z wyjątkiem imprez:

 • organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach,
 • organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi szkołami i placówkami,
 • organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
 • sportowych organizowanych dla sportowców niepełnosprawnych,
 • sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępnym i nieodpłatnym, organizowanych na terenie otwartym,
 • zamkniętych organizowanych przez pracodawców dla ich pracowników

Jeżeli rodzaj imprezy odpowiada przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie ma się ona odbyć, dzieli się je na:

- imprezie masowej artystyczno-rozrywkowej – należy przez to rozumieć imprezę o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub zorganizowane publiczne oglądanie przekazu telewizyjnego na ekranach lub urządzeniach umożliwiających uzyskanie obrazu o przekątnej przekraczającej 3 m, która ma się odbyć:

a) na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000,

b) w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, w których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500

- masowej imprezie sportowej – należy przez to rozumieć imprezę masową mającą na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowaną na:

a) stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, u zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej – nie mniej niż 300,

b) terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000;

- meczu piłki nożnej – należy przez to rozumieć masową imprezę sportową mającą na celu współzawodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej, organizowaną na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000.

"Zdecydowaliśmy się na ten krok, który teraz wprowadzają Francja i Niemcy"

Przywołując wprowadzony przez rząd we wtorek zakaz organizowania imprez masowych premier podkreślił, że ta decyzja jest zgodna z wytycznymi "ekspertów i epidemiologów", a także Głównego Inspektora Sanitarnego.

- Zdecydowaliśmy się na ten krok, który teraz wprowadzają Francja i Niemcy. Francja i Niemcy przyznają, że w ich przypadku, jest to krok podjęty za późno. My chcemy go wprowadzić na czas - wyjaśnił Mateusz Morawiecki.

Dodał, że rozważane są kolejne kroki, a informacje w tej kwestii podawane będą w kolejnych dniach.

Koronawirus w Polsce

W Polsce potwierdzono dotychczas 17 przypadków koronawirusa:

 • Racibórz - 5 przypadków,
 • Wrocław - 3 przypadki,
 • Ostróda - 2 przypadki,
 • Szczecin - 2 przypadki,
 • Warszawa - 2 przypadki,
 • Kraków - 1 przypadek,
 • Zielona Góra - 1 przypadek,
 • Poznań - 1 przypadek.

W poniedziałek po południu hospitalizowanych było 467 osób z podejrzeniem zakażenia koronawirusem; ponad 1000 osób objęto kwarantanną, a ponad 7000 przebywa pod nadzorem epidemiologicznym.

Ładowanie Rozmowy