Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Milionowe wsparcie dla Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk

Dodano: , źródło: ZPiT Śląsk / Urząd Marszałkowski

Słynny, nie tylko w naszym regionie, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk w 2020 r. dostanie ponad 20 mln zł na funkcjonowanie. W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w podpisano wczoraj (18 grudnia) dokument przedłużający prowadzenie wspólnej instytucji kultury – ZPiT "Śląsk".

Miliony dla legendarnego zespołu

Wczoraj w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w obecności ministra Piotra Glińskiego oraz marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego podpisano dokument przedłużający prowadzenie wspólnej instytucji kultury - Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk".

- Zwiększamy finansowanie kultury. Mamy świadomość potrzeb inwestycyjnych naszych jednostek, jak też zagwarantowania możliwości realizowania przedsięwzięć statutowych. Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" jest wizytówką naszego regionu. Dlatego od przyszłego roku zwiększamy dotację na jego funkcjonowanie aż do 21,5 mln zł. "Śląsk" jest ambasadorem bogatej kultury i tradycji województwa śląskiego na całym świecie. Środki z pewnością będą dobrze służyły dalszemu rozwojowi Zespołu oraz ubogacaniu jego działalności – powiedział Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.

Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy Ministerstwo będzie przekazywać zespołowi 5 mln zł rocznie, natomiast Województwo Śląskie 20 mln zł w formie dotacji podmiotowej niezbędnej do prowadzenia działalności bieżącej. W tegorocznym budżecie województwa przewidziano również 1,5 mln zł na zakup autokaru na potrzeby zespołu. Umowa obowiązywać będzie do 31 grudnia 2022 roku.

Przekazywane przez MKiDN środki mają przyczynić się do poszerzenia oferty artystycznej i edukacyjnej Zespołu "Śląsk" oraz umożliwić mu ubieganie się o dotacje celowe na realizację wydarzeń i potrzebne inwestycje.

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny istnieje od 1 lipca 1953 roku. Obecnie posiada ponad stuosobowy skład artystyczny, który obejmuje chór, balet i orkiestrę. Poziom artystyczny Zespołu i jego bogaty repertuar przyniósł mu uznanie na całym świecie, a także liczne nagrody i dyplomy honorowe. "Śląsk" odwiedził 44 kraje na pięciu kontynentach. Zespół dał ponad 7 tysięcy koncertów dla około 25 milionów widzów. Obecnie w repertuarze Zespołu znajduje się kilkanaście różnorodnych form artystycznych. W swoim dorobku Zespół ma także 12 płyt wydanych w Złotej Kolekcji "Śląska"– wydawnictwa będącego kolekcją narodowej muzyki i pieśni. Cztery z nich posiadają status Złotej, a jedna Platynowej Płyty.

Ładowanie Rozmowy