Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki wzięli w sobotę udział w Karczmie Piwnej NSZZ "Solidarność".

Dodano: , źródło: fot. Śląskie. Pozytywna energia

Prezydent Andrzej Duda razem z premierem Mateuszem Morawieckim wzięli w sobotę udział w Karczmie Piwnej Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność".

Tradycyjna górnicza karczma odbyła się w katowickim Spodku

W biesiadzie wzięli udział m.in.

  • prezydent RP Andrzej Duda,
  • premier Mateusz Morawiecki,
  • marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski,
  • prezydent Katowic Marcin Krupa
  • oraz przewodniczący NSZZ "Solidarność” Piotr Duda
  • oraz ministrowie i parlamentarzyści z naszego regionu.
  • Oczywiście, nie brakowało przedstawicieli hutniczej i górniczej braci.

- Obecność najważniejszych w państwie osób prezydenta RP Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego pokazuje, jak ważne jest województwo śląskie. Nasz region ma ogromny potencjał gospodarczy i kulturowy. Dzisiejsze obchody zorganizowane przez Solidarność są dowodem na poszanowanie tradycji przekazywanych z pokolenia na pokolenie - mówił Jakub Chełstowski.

Podczas biesiady zarówno prezydent, jak i premier wygłosili specjalne przemówienia skierowane do wszystkich zgromadzonych.

- Bardzo dziękuję za zaproszenie na to Wasze spotkanie, w tym roku mające dla mnie swój wyjątkowy charakter. Bo jak by na to nie spojrzeć, to spotkanie Solidarności – przede wszystkim ludzi Solidarności. Dziękuję, że takimi gromkimi brawami i z szacunkiem uczciliśmy tych, którzy kiedyś walczyli w kopalni Wujek, byśmy mogli żyć w wolnej Polsce.

Prezydent RP Andrzej Duda przypominał o wyjątkowym charakterze tegorocznej karczmy. W tym roku mija bowiem 40 lat od powstania Solidarności.

Dziękuję Wam ogromnie, bo jest tu wielu takich, którzy za tę wolność wtedy dla nas walczyło. Mówię o tym tak mocno, bo – jak powiedziałem na wstępie – jest to specyficzny rok: rok 40-lecia Solidarności, który właśnie się rozpoczął. I dlatego dzisiejsze spotkanie z Wami ma dla mnie taki szczególny charakter. Bo jest to szansa tutaj, w tym szczególnym regionie, jakim jest Region Śląsko-Dąbrowski, by Wam, ludziom ciężkiej pracy, a zarazem wielkiej twardości – i w kopalniach, i w hutach, i wszystkich innych miejscach, gdzie pracowaliście i pracujecie – złożyć podziękowania, ale także złożyć najserdeczniejsze życzenia na te kolejne 40 lat Solidarności. Żeby Związek zawsze był niezależnym, samorządnym związkiem zawodowym reprezentującym interesy ludzi pracy. Niezależnie od tego, jaka jest władza – żeby zawsze zachowywał swoją niezależność i samorządność. To kwestia podstawowa, bo najważniejsza jest rzetelna obrona praw ludzi pracy, obrona sytuacji rodziny, a także świata tych najważniejszych wartości, bo tym właśnie była i jest Solidarność - mówił prezydent.

Naprawa polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz służby zdrowia

Podczas przemówienia prezydent wskazał na dwa wielkie zadania do zrealizowania – naprawę polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz naprawę służby zdrowia. W trakcie wystąpienia prezydenta z widowni padł okrzyk "Chcemy wolnych sądów". Prezydent podziękował "za ten oddolny postulat". Zaznaczył jednocześnie, że naprawa wymiaru sprawiedliwości jest dziełem bardzo trudnym.

W tym dziele, patrząc na to, co zwłaszcza dzieje się ostatnimi czasy, na to jak zachowuje się niestety pewna część środowiska sędziowskiego w Polsce, trzeba powiedzieć jasno i wyraźne, kim są sędziowie, jaka jest ich rola” - podkreślił Andrzej Duda.

Dodał, że sędziowie odgrywają w państwie rolę "ogromnie ważną".

Mają nas wszystkich obywateli rozliczać z przestrzegania prawa, a w przypadku jego łamania - karać. Mają załatwiać nasze bardzo ważne sprawy. Jak to się czasem mówi - sprawy życia i śmierci - powiedział prezydent.

Andrzej Duda ocenił, że naprawa wymiaru sprawiedliwości jest dziełem bardzo trudnym.

– Polska nigdy nie będzie w pełni normalnym, demokratycznym państwem, jeżeli nie będzie normalnego, uczciwego, rzetelnego, sprawiedliwego wymiaru sprawiedliwości, bo o to nam wszystkim chodzi – podkreślił.

Na biesiadzie pojawił się także Mateusz Morawiecki

Po prezydencie na scenę wyszedł premier RP, Mateusz Morawiecki, który odwoływał się przede wszystkim do historii regionu.

- Ziemia śląska jest miejscem, z którego płynie piękne świadectwo. Solidarności, wolności i odpowiedzialności – tym właśnie jest polskość. To wartości, o które walczymy. I tu na ziemi śląskiej, ostatnie 100 lat, pokazują, jak walczą oni o nasze wartości - mówił Morawiecki.

Impreza w Spodku oficjalnie zakończyła okres karczm piwnych związanych z celebrowaniem Barbórki.

Ładowanie Rozmowy