Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Wielkie zmiany w szkołach. MEN zdecydował

Dodano: , źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało, że oceny z religii i etyki nie będą wliczane do średniej ocen. Potwierdzono również o nowych zasadach dotyczących zadawania prac domowych.

Zmiany dotyczące religii i etyki

Według przepisów, uczniowie nie mają obowiązku uczęszczania na zajęcia z religii bądź etyki, a ocena niedostateczna z któregokolwiek z tych przedmiotów nie ma żadnego wpływu na otrzymanie promocji do kolejnej klasy. Mimo to oceny z religii i etyki wliczane są do średniej, co często uczniowie wykorzystują na swoją korzyść. Byli też tacy, którzy miewali niższą średnią właśnie przez oceny z tych nieobowiązkowych przedmioty.

Biorąc to pod uwagę, Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało, że oceny z religii i etyki nie powinny wliczać się do średniej.

W związku z tym, że zajęcia religii i etyki nie są zajęciami, na które uczeń jest obowiązany uczęszczać, nie jest uzasadnione aby roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna z tych zajęć miała wpływ na średnią uzyskanych ocen – czytamy w wykazie prac legislacyjnych MEN.

Dodatkowo Minister Edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała, że liczba lekcji religii w tygodniu zostanie zmniejszona z 2 do 1.

Zapowiadane zmiany mają wejść w życie z dniem 1 września 2024 roku.

Prace domowe będą dobrowolne

Prawdziwa rewolucja dotyczy jednak systemu zadawania prac domowych. Już od kwietnia 2024 nauczyciele nie będą zadawali prac domowych pisemnych i praktycznych dzieciom z klas 1-3 szkoły podstawowej. Co ważne, starsi uczniowie z klas IV-VIII będą mieli wybór, czy wykonywać zadaną pracę domową, czy nie. Zadania domowe staną się dobrowolne, aby dzieci miały więcej czasu po szkole na rozwijanie swoich pasji i odpoczynek.

Ładowanie Rozmowy