Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Rola europejskich metropolii w Polityce Spójności. GZM uczestnikiem międzynarodowych dyskusji

Dodano: , źródło: GZM

Wpływ europejskich metropolii na kształtowanie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility Fund) oraz ich rola w procesie powstawania programów Polityki Spójności na lata 2021-2027. Był to główny temat webinarium, które odbyło się 28 października br. w ramach sieci European Metropolitan Authorities (EMA). Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia aktywnie uczestniczy w pracach EMA, dzięki czemu jej głos na arenie międzynarodowej zyskuje coraz większe znaczenie.

Oprócz GZM w dyskusji online udział wzięli reprezentanci obszarów metropolitalnych Mediolanu, Turynu, Bratysławy, Helsinek, Tuluzy, Lyonu, Paryża, Barcelony, Lizbony, Porto, North West City Region, Budapesztu oraz Warszawy i Krakowa.

Dyskusja stała się zaczątkiem do prac nad wspólnym stanowiskiem metropolii europejskich, w którym metropolie zaznaczą wagę swoich działań i podkreślą konieczność bezpośredniego włączenia do unijnych instrumentów i polityk. 

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności ma na celu złagodzenie gospodarczego i społecznego wpływu pandemii koronawirusa oraz uczynienie europejskich gospodarek i społeczeństw bardziej zrównoważonymi, odpornymi i lepiej przygotowanymi na wyzwania i możliwości związane z zielonymi i cyfrowymi przemianami. Dlatego tak ważne jest, aby w pracach nad kształtowaniem tego instrumentu uwzględniano wspólny głos największych organizmów miejskich w Europie.


Sieć EMA zrzesza największe europejskie metropolie. Dzięki uczestnictwu w pracach EMA nasza Metropolia może wymieniać doświadczenia i korzystać z najlepszych działań praktycznych wykorzystywanych w innych europejskich obszarach metropolitalnych, a przede wszystkim brać udział w niezwykle istotnych procesach związanych z wypracowywaniem wspólnych stanowisk wobec strategii i działań UE. Jednym z głównych działań strategicznych prowadzonych przez GZM w tym zakresie jest projekt Budowa Międzynarodowej Sieci Współpracy.

Przypomnijmy też, że autorskim pomysłem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, realizowanym wraz z siecią EMA, są Europejskie Webinaria Metropolitalne. Ich celem jest określenie wspólnych problemów metropolii europejskich związanych z pandemią COVID-19, poznanie metod radzenia sobie z jej skutkami oraz wymiana dobrych praktyk w tym zakresie. Do udziału w tym projekcie udało nam się zaprosić takie metropolie jak Barcelona, Amsterdam, Mediolan, Porto, Goeteborg, Oslo, Manchester czy Zagłębie Ruhry.

Ładowanie Rozmowy