Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Renta alkoholowa – co to za świadczenie i kto może z niego skorzystać?

Dodano: , źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Niewiele osób wie o tym, że osoby, których stan zdrowia pogorszył się z powodu spożywania nadmiernej ilości alkoholu, mogą ubiegać się o rentę, nazywaną potocznie rentą alkoholową. Ile wynosi to świadczenie i kto dokładnie może się o nie ubiegać?

Kto może skorzystać z renty alkoholowej?

Renta alkoholowa to nic innego jak klasyczna renta przyznawana z powodu orzeczonej niezdolności do pracy. Rentę mogą uzyskać również osoby, u których występują schorzenia spowodowane spożywaniem nadmiernej ilości alkoholu. Schorzenia te muszą być podstawą do orzeczenia całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Co ważne, nie jest to jedyne kryterium, które należy spełnić, aby uzyskać rentę. Należą do nich również:

  • osiągnięcie wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego, który jest zależny od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy,
  • wykazanie, że niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych lub nieskładkowych, określonych w przepisach. 

Sama choroba alkoholowa nie jest podstawą do starania się o rentę. 

Ile wynosi renta alkoholowa w 2024 roku?

To, ile ostatecznie będzie wynosiła renta, zależne jest od orzeczonego stopnia niezdolności do pracy. Wnioskujący może otrzymać 1191 zł, w przypadku częściowej niezdolności do pracy lub 1588 złotych, w przypadku całkowitej niezdolności. Co istotne, renta podlega waloryzacji, więc jej wysokość zmieni się już w marcu 2024 roku.

Jak starać się o rentę alkoholową?

Proces uzyskiwania renty alkoholowej należy rozpocząć od wizyty u lekarza – musi on orzec niezdolność wnioskującego do pracy. Następnie trzeba zgromadzić wymaganą dokumentację (np. historię leczenia) i dołączyć ją do poprawnie wypełnionego wniosku o przyznanie renty alkoholowej. Dokumenty należy dostarczyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a następnie pozostaje czekać na decyzję organu!

Gdzie szukać pomocy?

Osoby z problemami alkoholowymi mogą zwrócić się o pomoc do kilku miejsc. Istnieje wiele ośrodków leczenia uzależnień oraz grup wsparcia, które pomagają osobom uzależnionym wyjść z nałogu. Wiele organizacji oferuje także bezpłatne telefoniczne i internetowe linie pomocy dla osób z problemem alkoholowym, np. pod numerem 800 199 990. Dzięki nim można uzyskać anonimowe wsparcie i porady w trudnych chwilach.

Warto brać pod uwagę fakt, że każdy przypadek uzależnienia od alkoholu jest unikalny, dlatego ważne jest znalezienie formy pomocy, która będzie odpowiadać indywidualnym potrzebom danej osoby.

Ładowanie Rozmowy