Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego prof. R. Tomanek przedstawicielem prezydenta RP w Komisji Nadzoru Finansowego

Dodano:

Profesor Robert Tomanek, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach został powołany przez prezydenta RP Andrzeja Dudę do składu Komisji Nadzoru Finansowego. W miniony piątek nastąpiło uroczyste wręczenie aktu nominacyjnego w Sali Obrazowej Pałacu Prezydenckiego w Warszawie.

Podczas uroczystego wręczenia aktu nominacyjnego głos zabrał prezydent RP Andrzej Duda, który podziękował profesorowi za przyjęcie nominacji, a także podkreśli bogaty dorobek naukowy i Roberta Tomanka.

Panie profesorze, bardzo dziękuję za przyjęcie tej nominacji i zgodę, aby reprezentować urząd Prezydenta RP w Komisji Nadzoru Finansowego, na której spoczywa duża odpowiedzialność (...) - mówił prezydent – jest to instytucja, która ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa kapitałowego i bezpieczeństwa finansowego gospodarki państwa i samego państwa jako takiego.  Bardzo dziękuję, ze pan profesor, naukowiec, ale i praktyk bardzo doświadczony, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dzisiaj, a wcześniej pełniący trzykrotnie funkcje prorektora, między innymi ds. organizacji i finansów uczelni. Ekspert, który przez wiele lat zasiadał i zasiada w radach nadzorczych różnych podmiotów, także i wielkich podmiotów gospodarczych na polskim rynku, podmiotów, które funkcjonują także na rynkach zagranicznych, ma pan w związku z tym wielkie doświadczenie nadzorcze (…) - mówił podczas wręczenia aktu nominacyjnego prezydent RP Andrzej Duda.

Akt wręczenia nominacji oraz pełne wystąpienie Prezydenta Andrzeja Dudy:

Czym zajmuje się Komisja Nadzoru Finansowego?

Komisja Nadzoru Finansowego to jeden z centralnych organów administracji rządowej, sprawujący nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, a także nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych. Nadzór nad rynkiem finansowym zapewnia jego prawidłowe funkcjonowanie, wspiera jego stabilność, poprawia bezpieczeństwo i przejrzystość jego mechanizmów. Nadzór nad tym urzędem sprawuje Prezes Rady Ministrów.

KNF działa obecnie pod przewodnictwem Jacka Jastrzębskiego, a w jej skład wchodzi jedenastu członków, w tym przedstawiciele ministerstw, a także Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego delegowany przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Ładowanie Rozmowy