Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Pracownicy Urzędu Statystycznego odznaczeni

Dodano: , źródło: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

105. rocznica powstania Głównego Urzędu Statystycznego była okazją do wręczenia pracownikom instytucji „Medali za Długoletnią Służbę” oraz „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej”.

Odznaczenia dla pracowników GUS

W dzisiejszej uroczystości wziął udział Wojewoda Śląski Marek Wójcik.

– Gratuluję 105. rocznicy funkcjonowania Głównego Urzędu Statystycznego. Chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli, że w mojej opinii jesteście „cichymi bohaterami”. Dane, które Państwo zbieracie są niezbędne do podejmowania wielu decyzji w administracji publicznej, służą także naukowcom i przedsiębiorcom – zaznaczył Wojewoda Śląski Marek Wójcik.

W wydarzeniu organizowanym przez Urząd Statystyczny w Katowicach wzięli również udział Wiceprezydent Katowic Jarosław Makowski, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego dr Dominik Rozkrut oraz Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach  Aurelia Hetmańska.


Główny Urząd Statystyczny został utworzony na mocy Reskryptu Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego 13 lipca 1918 r. W niecały rok po odzyskaniu niepodległości Sejm Ustawodawczy uchwalił 21 października 1919 r. ustawę o organizacji statystyki administracyjnej. Przez 105 lat, od daty utworzenia, Główny Urząd Statystyczny jako jedyna polska instytucja publiczna nie zmienił swojej nazwy.

Ładowanie Rozmowy