Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Narada roczna w PSP Chorzów. Andrzej Kotala przekazał kluczyki do nowego wozu

Dodano: , źródło: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Stan bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2023 roku przedstawił wczoraj Komendant Miejski PSP w Chorzowie st. bryg. Arkadiusz Labocha.

Odprawa roczna w chorzowskiej PSP

W rocznej odprawie podsumowującej działalność jednostki połączonej z uroczystym przekazaniem samochodu rozpoznawczo-ratowniczego oraz powołaniem Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla komendy wziął udział Wojewoda Śląski Marek Wójcik. Rok 2023 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie to 1425 interwencji, czyli o ponad 120 mniej w stosunku do roku 2022. W ubiegłym roku chorzowscy strażacy ugasili na terenie miasta prawie 300 pożarów.

Wojewoda podziękował strażakom za codzienną służbę i poświęcenie w ratowaniu życia mieszkańców. W swoim przemówieniu podkreślił także ważną rolę edukacji społecznej w ramach działań prowadzonych na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

– Dziękuję za Państwa zaangażowanie na co dzień. Mam nadzieję, że program profilaktyczno-edukacyjny dla dzieci i młodzieży, prowadzony tu w ramach Centrum Edukacji Przeciwpożarowej, będzie mocno wyeksponowany, trafiając do jak największej liczby odbiorców – podkreślił wojewoda Marek Wójcik.

Nowy samochód dla chorzowskiej PSP

Do chorzowskich strażaków trafił nowy samochód rozpoznawczo-ratowniczy. Kluczyki do auta o wartości ponad 352 tys. zł przekazali podczas uroczystości Wojewoda Marek Wójcik oraz Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala. Zakup auta został sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz budżetu miasta Chorzowa.

Podczas uroczystości powołano Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla Komendy Miejskiej PSP w Chorzowie. W pracach tego gremium, któremu przewodniczy prezydent Chorzowa, będzie uczestniczył wojewoda Marek Wójcik.

Ładowanie Rozmowy