Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Dzieci bez szczepień praktycznie bez szans na miejsce w katowickich przedszkolach? Trwają konsultacje społeczne

Dodano:

Do 12 lutego można zgłaszać swoje opinie na temat nowych kryteriów przyjęć do miejskich przedszkoli. Projekt zakłada, że od naboru w 2021 roku dzieci bez szczepień ochronnych będą praktycznie bez szans na miejsce w przedszkolu, ale konsultacje w tej sprawie wciąż trwają.

pseudonaukowe wywody antyszczepionkowców stwarzają realne zagrożenie dla całego społeczeństwa - mówi prezydent Katowic Marcin Krupa

Wcześniej podobne rozwiązanie zastosowano podczas naborów do żłobków, teraz czas na przedszkola. Na temat nowych kryteriów naboru wypowiedział się prezydent Katowic:

Zdrowie dzieci jest dla nas wszystkich kluczowe, a pseudonaukowe wywody antyszczepionkowców stwarzają realne zagrożenie dla całego społeczeństwa. Dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie kryterium szczepień w rekrutacji do żłobków miejskich. Teraz przyszła pora na podobne rozwiązanie w przedszkolach. Zaznaczam, że oczywiście jeśli - wyłącznie ze względów medycznych - były przeciwwskazania do szczepienia dziecka to będziemy uwzględniać takie przypadki – informuje prezydent Katowic Marcin Krupa.

Według nowych kryteriów zaszczepione dziecko będzie miało z tego tytułu dodatkowe 32 punkty. Jest to druga, największa liczba punktów, jakie kandydat może otrzymać. Pełna lista punktacji przedstawia się następująco:

  • 64 punkty dla kandydata, któremu gmina ma obowiązek zapewnić miejsce w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej
  • 32 punkty dla kandydata, który ma udokumentowane szczepienia ochronne, albo posiada udokumentowane zwolnienie z takowych szczepień ze względów zdrowotnych
  • 16 punktów dla kandydata, którego rodzeństwo będzie kontynuowało lub rozpocznie edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej, do którego prowadzona jest rekrutacja w placówce wskazanej na pierwszym miejscu
  • 8 punktów dla kandydata którego oboje rodzice pracują na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w systemie studiów stacjonarnych, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą
  • 4 punkty dla kandydata którego co najmniej jeden z rodziców jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, którego zeznanie roczne za ostatni rok podatkowy zostało złożone w urzędzie skarbowym w Katowicach
  • 2 punkty dla kandydata, który w roku szkolnym, poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja uczęszczał do żłobka.

 

Co istotne, uchwała, jeżeli zostanie podjęta przez radę miasta, będzie obowiązywała dopiero od 1 września 2020 roku, a to oznacza, że przedstawione w niej kryteria zaczną obowiązywać dopiero od roku szkolnego 2021/2022. W ten sposób magistrat chce dać czas rodzicom, którzy na razie są zadeklarowanymi antyszczepionkowcami, na ewentualne przygotowanie się do naboru.

Takie postawienie sprawy na pewno nie podoba się osobom, które są przeciwne przymusowym szczepieniom – dzięki konsultacjom społecznym będą oni mieli szansę na wyrażenie swojej opinii w tej sprawie.

Ładowanie Rozmowy