Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Praca operatora wózka widłowego - co warto wiedzieć?

Dodano: , źródło: Artykuł sponsorowany/Materiały dostarczone przez zleceniodawcę

Coraz popularniejsze staje się przekwalifikowanie, by móc związać swoją przyszłość z pracą operatora wózka widłowego. Przed podjęciem odpowiednich kroków warto wiedzieć m.in. jak dokonać przekwalifikowania, jakie są wymagania czy jakie będą czekać cię obowiązki. Wybór pracy operatora wózka widłowego to popularny kierunek nie tylko wśród doświadczonych pracowników, decydują się na niego również osoby młode, ponieważ w dużych miastach i okolicach posiadanie odpowiednich uprawnień jest wielce pożądane.

Wymagania na operatora wózka widłowego

Praca operatora wózka widłowego wymaga odpowiednich uprawnień, które rozróżnia się na dwa rodzaje. Pierwszy z nich, czyli uprawnienia zakładowe wydawane są przez zakład pracy. Podstawa do ich wydania jest przejście odpowiednich, wewnętrznych szkoleń. Niestety tego typu uprawnienia są respektowane jedynie w zakładzie pracy, w którym zostały wystawione i nie obowiązują nigdzie indziej.

Drugim rodzajem uprawnień na operatora wózka widłowego można już posługiwać się na terenie całego kraju oraz w państwach Unii Europejskiej. To specjalny certyfikat wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego. Pozwala on na bycie operatorem dożywotnie, jednak aby móc go uzyskać należy przejść odpowiednie szkolenie i zdać egzamin państwowy. Zostanie wykwalifikowanym operatorem wózka widłowego wiąże się z egzaminem zdawanym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Sprawa on wiedzę z dozoru technicznego, budowy wózków oraz regulacji ich dotyczących.

Predyspozycje do zostania operatorem wózka widłowego

Podjęcie pracy jako operator wózków widłowych wymaga również odpowiednich predyspozycji. Nie każda osoba, która by chciała i będzie posiadała odpowiednią wiedzę, nada się do tego typu pracy fizycznej. Jak w każdej pracy ważne jest, aby wykonywana praca przynosiła satysfakcję i nie była kłopotliwa. Operator wózka widłowego powinien odznaczać się przede wszystkim dużą odpornością na stres oraz zdolnością szybkiej reakcji. W tym zawodzie wymagane będą również odpowiednie umiejętności manualne związane z precyzją, koordynacją oraz prawidłowym i szybkim oszacowywaniem odległości.

Obowiązki operatora wózka widłowego

Zanim zdecydujesz się na wzięcie udziału w szkoleniu na operatora wózka widłowego i zdasz państwowy egzamin, warto wiedzieć, jakie czekają cię obowiązki. Praca operatora wózków widłowych polega m.in. na:

  • załadunku i rozładunku,
  • transporcie ładunków,
  • sprawdzaniu stanu technicznego,
  • naprawa drobnych usterek,
  • prowadzenie dziennika konserwacji i księgi rewizyjnej wózka widłowego.

Szkolenia na operatora wózków widłowych w Omega

Ośrodek Szkolenia Zawodowego oferuje możliwość odbycia szkolenia na operatora wózków widłowych oraz zdania egzaminu UDT. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w kształceniu przyszłych operatorów, przez co szczycimy się dużą zdawalnością egzaminów. Możesz odbyć u nas zarówno kurs na operatora wózka widłowego jak i specjalne szkolenia przygotowujące do samego egzaminu państwowego. Zapraszamy na naszą stronę po więcej informacji.
 

Ładowanie Rozmowy