Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Na czym polega outsourcing IOD?

Dodano: , źródło: Artykuł sponsorowany/Materiały dostarczone przez zleceniodawcę

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych cieszy się wśród polskich przedsiębiorców coraz większą popularnością. Usługa outsourcingu IOD została stworzona z myślą o firmach, które chcą przekazać odpowiedzialność i nadzór nad ochroną danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu. Outsourcing przynosi podmiotom publicznych i przedsiębiorstwom szereg korzyści - o jakich konkretnie mowa? I na czym polega praca Inspektora Ochrony Danych?

Outsourcing IOD - co należy do zadań Inspektora Ochrony Danych?

  • informowanie podmiotu przetwarzającego, administratora i pracowników przetwarzających dane osobowe o zobowiązaniach wynikających z RODO oraz innych przepisów Unii Europejskiej lub państw członkowskich o ochronie danych wrażliwych i udzielanie porad w tym zakresie, 
  • kontrola przestrzegania Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego oraz przepisów Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych,
  • ponoszenie odpowiedzialności za kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
  • opracowywanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania.

Gdzie potrzebny jest outsourcing IOD?

Usługa outsourcingu IOD przeznaczona jest dla podmiotów, które dotychczas wdrożyły i dostosowały wewnętrzne struktury do wytycznych zawartych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz innych przepisach obowiązujących w Polsce, a obecnie chcą tę odpowiedzialność przerzucić na podmiot zewnętrzny. Wsparcie to udzielane jest zarówno administratorom danych, jak i tym, którzy ze względu na profil swojej działalności chcą rozpocząć współpracę z firmą pełniącą funkcję IOD. 
Pamiętaj! IOD wyznaczyć muszą bezwzględnie przedsiębiorstwa, organizacje i podmioty publiczne, które przetwarzają dane wrażliwe na szeroką skalę. 

Co zyskujesz w ramach wsparcia w zakresie ochrony danych?

  • dostęp do wiedzy i umiejętności doświadczonych specjalistów ds. ochrony danych wrażliwych, 
  • oszczędność czasu i energii ze względu na przekazanie obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu, 
  • bezpieczeństwo i monitoring ryzyka związanego z pełnieniem funkcji IOD,
  • pomoc w zakresie dostosowania działań do zmieniających się przepisów prawa i regulacji w zakresie ochrony danych osobowych,
  • ofertę dostosowaną do potrzeb Twojej firmy..

Szukasz firmy oferującej pełnienie funkcji IOD? Chcesz powierzyć zadanie ochrony danych osobowych godnej zaufania firmie? Sprawdź ofertę outsourcingu IOD od Eduodo i pozwól ich specjalistom odciążyć Twoje przedsiębiorstwo.
 

Ładowanie Rozmowy