Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

"Aktywni i pozytywni" w Katowicach

Dodano: , źródło: Artykuł sponsorowany/Materiały dostarczone przez zleceniodawcę

Realizacja działań solidarnościowych i projektów to z pewnością dobra lekcja dla wszystkich – daje możliwość poznania siebie nawzajem, nauczenia się być ze sobą, brania odpowiedzialności za inne osoby oraz za zadania projektowe. To czas spędzony w grupie dwóch, często bardzo odmiennych pokoleń, posiadających inne zainteresowania, inne doświadczenia życiowe oraz wyznających inne wartości, które integrują się ze sobą i czerpią wzajemne korzyści z przebywania razem.

Pięcioosobowa grupa inicjatywna wspierana przez Śląską Wojewódzką Komendę OHP w Katowicach zakończyła realizację projektu pn. „Aktywni i pozytywni” realizowanego w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

Nadszedł czas podsumowań efektów z działań wykonanych w projekcie realizowanym w ramach środków EKS w roku 2022/2023. Grupa inicjatywna projektu w poniedziałki w godzinach popołudniowych sumiennie pracowała z dziećmi – podopiecznymi Świetlicy środowiskowej Sióstr Karmelitanek oraz MOPS w Sosnowcu w nadrabianiu ich zaległości w nauce. Dzieci głównie potrzebowały bieżącej pomocy w matematyce i języku polskim. Grupie inicjatywnej dzięki zachowanej poniedziałkowej ciągłości zajęć udało się wypracować u dzieci pewną systematyczność w odrabianiu lekcji oraz oswoić z nauką, która nie musi być nudna. Dzięki środkom Europejskiego Korpusu Solidarności udało się także zrealizować 18 spotkań korepetycyjnych, cztery wspólne wyjścia do restauracji oraz czterokrotnie spędzić czas razem w kinie.

Czas wolny od nauki to nie tylko czas relaksu, ciekawych podróży i różnych form aktywności, ale także oryginalnych projektów. - Grupie inicjatywnej, udało się zrealizować ich autorski projekt.

Dziewczyny postanowiły w oryginalny sposób zachęcić dzieci do nauki, systematycznej pracy pozbawionej przymusu. Dzieciaki ze Świetlicy Środowiskowej Sióstr Karmelitanek w Sosnowcu dostały szansę na aktywne spędzenie czasu wolnego od nauki, z dala od gier komputerowych i telewizji. Brały udział nie tylko w dodatkowych zajęciach głównie z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego, ale miały także okazję poznać smaki tradycyjnych potraw i zdrowy styl życia.

Wspólnie spędzany nie tylko sprzyjał integracji, ale przede wszystkim miał przeciwdziałać poczuciu izolacji i osamotnienia, zwłaszcza wśród dzieci. - Przedsięwzięcie nie byłoby możliwe na taką skalę, gdyby nie środki z Europejskiego Korpusu Solidarności i zaangażowanie dziewczyn.

Mamy nadzieję, że realizacja tego projektu będzie tylko początkiem działań na rzecz osób potrzebujących wsparcia, a kolejne pomysły dopiero przed nami. Na każdym etapie realizacji projektu spotykaliśmy się z życzliwością ze strony partnerów zaangażowanych w realizację projektu, z którymi nawiązaliśmy współpracę. To bardzo ważne w realizacji działań dla osób potrzebujących wsparcia.

Ładowanie Rozmowy