Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Zmiany w budżecie na pierwszym planie

Dodano: , źródło: UMWS

Podjęcie uchwał w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2021-2030 oraz zmian w budżecie na 2021 rok zdominowało październikowe obrady Sejmiku województwa.

W kontekście zmian prognozy finansowej jednym z kluczowych zapisów dotyczył inwestycji w kolejach, w tym kwestii uruchomienia połączenia na trasie Katowice – Jastrzębie Zdrój. Zmiany budżetowe dotyczyły m.in. przesunięcia kwoty 2,7 mln zł na inwestycje i bieżące potrzeby Parku Śląskiego. Obydwie uchwały zostały podjęte.

Prócz tego zadecydowano o zmianie w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2021 rok.

Podjęto także uchwały w sprawie powierzenia organizatorowi publicznego transportu zbiorowego zadania własnego Województwa Śląskiego oraz zmianie przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w Radzie Społecznej Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie.

Ładowanie Rozmowy