Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Zarząd zdecydował. Będzie dodatkowy urlop dla pracowników JSW

Dodano: , źródło: JSW Związki

Zakładowa Organizacja Koordynująca NSZZ „Solidarność” JSW S.A. wywalczyła dla pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla kopalń JSW S.A. dodatkowy urlop. Porozumienie w tej sprawie zostało już oficjalnie podpisane.

Zwycięstwo związkowców

To wspaniałe rozpoczęcie roku dla pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla kopalń JSW S.A. Zakładowa Organizacja Koordynująca NSZZ „Solidarność” JSW S.A. podpisała wczoraj porozumienie dotyczące wprowadzenia dla pracowników owych zakładów dodatkowego urlopu.

Pracownikom kopalń JSW S.A. zatrudnionym stale w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla na stanowiskach robotniczych oraz na następujących stanowiskach nierobotniczych w Wydziale Przeróbki Mechanicznej Węgla: 

  • dozorca, 
  • sztygar zmianowy, 
  • sztygar oddziałowy, 
  • nadsztygar, 

po 5 latach pracy w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla przysługuje dodatkowo urlop wypoczynkowy w wymiarze 2 dni roboczych, a po 10 latach pracy – w wymiarze 5 dni roboczych.

Co ważne, wynagrodzenie za dodatkowy urlop będzie naliczane tak, jak za urlop wypoczynkowy.

Postanowienia porozumienia weszły w życie od 1 stycznia 2024 roku.

Zasady korzystania z urlopu

Jak przekazuje Zakładowa Organizacja Koordynująca NSZZ „Solidarność” JSW S.A., prawo do dodatkowego urlopu nabywa pracownik w każdym roku kalendarzowym. Może go wykorzystać wyłącznie w całości, a pierwszym dniem urlopu musi by dzień roboczy. Dni wolne od pracy wpadające w trakcie przebywania na tym urlopie są dniami niepłatnymi. Uprawienia do wykorzystania urlopu mijają wraz z końcem roku kalendarzowego. 

Co istotne, urlop ten może być tylko wykorzystany jako dzień wolny.

Ładowanie Rozmowy