Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Za nami XX Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Dodano: , źródło: UMWS / fot. Tomasz Żak

Za nami XX Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. Ze względu na okoliczności związane z epidemią koronawirusa radni częściowo obradowali zdalnie.

 

Sejmik przyjął uchwałę intencyjną w sprawie woli powołania Solidarnościowego Funduszu Wsparcia dla szpitali powiatowych z obszaru województwa śląskiego.

Szpitale pełnią bardzo ważną rolę, często na pierwszej linii walki z pandemią koronawirusa

Województwo Śląskie wspiera służbę zdrowia, czego przykładem są środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, które trafiły do szpitali w regionie. Fundusz ma wesprzeć szpitale powiatowe, nie objęte tym wsparciem i pomóc lokalnym samorządom w tym zakresie. Szczegółowe zasady wsparcia w ramach funduszu opracuje Zarząd Województwa Śląskiego.

Istotnym punktem sesji było wskazanie zadań, na które Województwo Śląskie przeznaczy w 2020 roku środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Łączna kwota środków wynosi w tym roku 25,8 mln zł. 17,6 mln zł trafi na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej w województwie. Z kolei 8,2 mln zł zostanie przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób z niepełnosprawnościami.

Sejmik Województwa Śląskiego przyjął raport z wykonania w 2019 roku „Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020” oraz sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”. Radni otrzymali również informację z realizacji programu pod nazwą „Śląskie dla Rodziny – Karta Dużej Rodziny w 2019 roku”.

Radni zadecydowali też o przyznaniu pomocy finansowej dla gminy Zbrosławice, na zadanie pn. „Odtworzenie basenu roznosu Sztolni Fryderyk oraz wykonanie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej wzdłuż cieku Drama wraz z parkingiem” w wysokości 150 tys. zł. Zadanie jest kontynuacją odbudowy wpisanej do rejestru zabytków sztolni Fryderyk wraz z jej bezpośrednim otoczeniem. W ramach rewitalizacji obszaru ma być stworzona strefa rekreacyjno-parkowa, stanowiąca w przyszłości atrakcyjny walor historyczno-turystyczny.

Na początku XX sesji Sejmiku Województwa Śląskiego radni uczcili setną rocznicę urodzin papieża Jana Pawła II.

Ładowanie Rozmowy