Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Współpraca województwa Śląskiego i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Dodano: , źródło: UMWS, fot. Patryk Pyrlik / UMWS

Województwo Śląskie i Śląski Uniwersytet Medyczny będą współpracować w obszarze ochrony zdrowia.

Chodzi o inwestycje, a także m.in. program stypendialny, który pilotażowo powinien ruszyć już w nowym roku akademickim. W planach jest również, co ciekawe, opracowanie regionalnego atlasu zdrowia. Dziś w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego podpisano z uczelnią porozumienie w tej sprawie.

Celem współpracy ma być podjęcie działań zmierzających do poprawy i wydłużenia życia mieszkańców regionu

Istotną szansę w tym zakresie stwarza również nowa unijna perspektywa. W praktyce będzie to wsparcie inicjatyw podnoszących jakość usług medycznych oraz zwiększenie ich dostępności, rozwój technologii medycznych i telemedycznych oraz działań promujących zdrowy tryb życia. To przedsięwzięcia, które mogą zostać zrealizowane z udziałem środków unijnych. Innowacyjne projekty związane z medycyną są jednym z elementów transformacji regionu.

– Zachęcamy do aktywności, profilaktyki, a jednocześnie rozwijać i wzmacniać potencjał służby zdrowia w regionie. Jesteśmy zarządem, którego działanie można scharakteryzować: mało słów, dużo zadań i te zadania wspólnie mam nadzieję będziemy szybko i skutecznie realizować. Ważnym elementem tej współpracy program stypendialny, który dzięki wsparciu województwa dla studentów SUM ma ruszyć na początku nowego roku akademickiego. Współpraca z uczelnią jest ważna także pod kątem przyszłości. Chcemy zatrzymać przyszłe kadry medyczne, gwarantując im edukację, rozwój i miejsca pracy w nowoczesnych szpitalach – podkreśla Izabela Domogała, członek zarządu województwa.

– Porozumienie z ŚUM tylko potwierdza, jak bardzo ważny jest dla nas rozwój medycyny. W tym kontekście uczelnia medyczna jest dla nas bardzo istotnym, perspektywicznym partnerem – dodaje wicemarszałek Wojciech Kałuża.

– Dzięki temu porozumieniu podpisanemu z Urzędem Marszałkowskim, aplikując o środki unijne na konkretne projekty, możemy działać jako jeden zespół. Wspólny głos będzie po prostu lepiej słyszalny, co ma znaczenie, gdy będziemy starali się o środki, dzięki którym możliwe będzie wzmocnienie bazy naukowej dla studentów. Finalnie ich wiedza wykorzystywana w praktyce, ma przecież służyć mieszkańcom regionu – przekonuje prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego akcentując, że zaplecze edukacyjne jest tutaj kluczowe. Jak zaznacza, ważne jest powoływanie do życia nowych placówek medycznych – w tym przypadku szpitali klinicznych.

– Dobrym rozwiązaniem byłoby utworzenie w Katowicach Centrum Medycyny Spersonalizowanej, który dawałby możliwości leczenie w oparciu o stosowanie terapii komórkowych. Plany są także co do Zabrza, gdzie z kolei powstałoby Centrum Medycyny Cywilizacyjnej zlokalizowane w kampusie w Rokitnicy – mówi o projektach prof. Szczepański.

Powstanie też regionalny atlas zdrowia (narzędzie ICT), który będzie precyzował zachorowalność na poszczególne schorzenia oraz wskazywał dostępność usług medycznych.

Ładowanie Rozmowy