Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Transformacja szansą na rozwój sektora okołogórniczego

Dodano: , źródło: UMWŚ

O wyzwaniach związanych z transformacją regionu i jej wpływie na działalność firm z sektora okołogórniczego rozmawiano w siedzibie grupy FAMUR. W spotkaniu, obok przedstawicieli grupy FAMUR, uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski.

– Musimy stworzyć narzędzia, by branża okołogórnicza mogła przetrwać transformację gospodarczą, rozwijać się i otwierać nowe pola działalności w oparciu o innowacje, doświadczenie i kompetencje, które posiada. To dla regionu duże wyzwanie i chcemy wesprzeć firmy w zdobywaniu nowych klientów i tworzeniu nowoczesnych produktów, które dzięki tej wiedzy mogą konkurować na światowych rynkach – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

W trakcie spotkania zaprezentowano działalność zakładu produkcyjnego i poszczególnych wydziałów firmy, a także systemów obsługi klienta w ramach prac serwisowych i diagnostyki maszyn. Głównym tematem spotkania była rozmowa o tym, jak wykorzystać planowaną transformację sektora górniczo-energetycznego dla rozwoju Śląska z perspektywy firm z branży okołogórniczej.

– Jesteśmy w jednym z najważniejszych momentów w historii regionu, gdzie będą decydowały się kierunki rozwoju lokalnego biznesu, ale i gospodarki w skali kraju. Chcemy jak najlepiej wykorzystać ten proces, nie traktować go wyłącznie jako problem, ale również szansę do rozwoju na kolejne lata. Zbudowaliśmy wysokospecjalistyczne zaplecze techniczne, technologiczne i jednym z najważniejszych wyzwań, jakie przed nami stoją jest to, jak najlepiej ten potencjał wykorzystać, żeby nowe kierunki rozwoju tworzyć w oparciu o posiadaną bazę i doświadczenie – przekonywał prezes grupy FAMUR, Mirosław Bendzera.

Istotnym tematem rozmów były również kwestie związane z wykorzystaniem funduszy i narzędzi wsparcia w nowej perspektywie unijnego programowania.

Grupa FAMUR to ponad sto lat doświadczenia i zaawansowana myśl inżynierska, które wpływają na zwiększanie efektywności i bezpieczeństwa pracy odbiorców oferowanych przez firmę rozwiązań. Firma tworzy wysokowydajne maszyny oraz urządzenia, przede wszystkim dla górnictwa, ale także transportu, przeładunku i energetyki.

Produkty marki FAMUR oparte są na nowoczesnych rozwiązaniach i trafiają do klientów na całym świecie. W wyspecjalizowanych zakładach tworzone są zmechanizowane kompleksy ścianowe, kompleksy do drążenia wyrobisk korytarzowych, podziemne i naziemne systemy transportu, maszyny dla górnictwa odkrywkowego, jak również urządzenia dla masowego transportu i przeładunku.

Ładowanie Rozmowy