Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Śnięte ryby w Kanale Gliwickim. Wody Polskie interweniują

Dodano: , źródło: Wody Polskie w Gliwicach

W piątkowy poranek pracownicy Wód Polskich w Gliwicach spostrzegli kilka śniętych ryb, o czym niezwłocznie powiadomili RZGW, które rozpoczęło kolejne działania. Wody Polskie bacznie obserwują rozwój sytuacji i na bieżąco informują o stanie Kanału Gliwickiego.

Wzmożona czujność

Śnięte ryby znaleziono w II sekcji Kanału Gliwickiego, od strony śluzy Nowa Wieś oraz w Kanale Kędzierzyńskim (woj. opolskie). O sprawie powiadomiono także opolskie służby: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Polski Związek Wędkarski, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

- Służby terenowe Wód Polskich w Gliwicach przystąpiły do natychmiastowej zbiórki śniętych ryb (głównie osobniki ok 10-15 cm). Kontynuują również rejsy inspekcyjne w przedmiotowej sekcji Kanału Gliwickiego i Kanału Kędzierzyńskiego, w czasie których wnikliwie obserwują sytuację i pozostają w gotowości do dalszych działań. Równolegle trwa monitoring sekcji 0, I, III Kanału Gliwickiego – informują Wody Polskie na swojej stronie internetowej.

Od 25 sierpnia służby stale monitorują Kanał Gliwicki w poszukiwaniu śniętych ryb i jakichkolwiek niepokojących sygnałów.  Przez pierwsze 2 dni obserwacji (26 i 27 sierpnia) służby nie znalazły kolejnych śniętych ryb. Niestety, natknęli się na pojedyncze ryby w stanie rozkładu 28 sierpnia.

Działania do odwołania

Z uwagi na fakt, że służby Wód Polskich odnalazły kolejne okazy śniętych ryb, podjęto decyzję o stałym monitorowaniu sytuacji nie tylko w II sekcji drogi wodnej, lecz na wodach całego Kanału Gliwickiego oraz Kanału Kędzierzyńskiego. 

- Czynności będą trwały do odwołania. Jednocześnie, zgodnie z rekomendacją Wojewody Opolskiego z dn. 27 sierpnia br. na ujściu Kanału Kędzierzyńskiego do Kanału Gliwickiego trwa montaż biostabilizatora ze słomy jęczmiennej. Zarówno sam montaż jak i funkcjonowanie biostabilizatora nie będą ograniczały żeglugi – informują Wody Polskie.

Wody Polskie na bieżąco informują o rozwoju sytuacji na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych.

Ładowanie Rozmowy