Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Ponad 400 tys. zł na projekty dla osób niepełnosprawnych

Dodano: , źródło: UMWS

Rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych ,,Śląskie dla niepełnosprawnych II”.

Środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczono na wsparcie w trzech obszarach:

  • prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek
  • prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych
  • organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych, wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Celem konkursu była m.in. poprawa sprawności fizycznej i integracji osób niepełnosprawnych, nabywanie przez nich umiejętności zwiększających samodzielne funkcjonowanie oraz tworzenie stałych więzi z otoczeniem.

W konkursie oferty złożyło 26 podmiotów. Wszystkie otrzymały dofinansowanie.

Umowy na dofinansowanie wręczyła Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego. W uroczystości wzięły udział także radne Sejmiku Województwa Śląskiego Maria Materla i Alina Nowak oraz Jan Wroński - Dyrektor Oddziału Śląskiego PFRON.

Ładowanie Rozmowy