Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

OSP z województwa śląskiego z trzema milionami dofinansowania

Dodano: , źródło: WFOŚIGW w Katowicach/WFOŚIGW w Warszawie/KW PSP Katowice

Blisko 3 miliony złotych trafią do Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie śląskim. To środki przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ruszył nabór wniosków na zakup sprzętu ratowniczego.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił kolejną edycję Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych - Dofinansowanie Zakupu Sprzętu i Wyposażenia Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W ten sposób do jednostek ochotniczych mają trafić blisko 3 mln złotych dofinansowania.

W ubiegłym roku wsparcie przekazano dla niemal 300 jednostek OSP z terenu woj. śląskiego, Przeznaczyliśmy wtedy na realizację programu ponad 3 miliony złotych, bo wiemy jak ważne są te zadania, które realizują strażacy ochotnicy dla ochrony środowiska. Otwieramy kolejną edycję Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych, ponownie około 3 mln złotych przeznaczamy na sprzęt dla OSP i co ważne – utrzymujemy poziom dofinansowania dla OSP na takim samym poziomie, jak rok temu – do 25 tysięcy złotych na jednostkę – powiedział podczas briefingu prezes WFOŚiGW w Katowicach, Tomasz Bednarek.

Środki WFOŚiGW służą nie tylko doposażeniu jednostek OSP w sprzęt ratowniczy. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pomaga w finansowaniu obozów dla młodych druhów. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze odgrywają ważną rolę w społecznościach lokalnych. Angażują się w ważne inicjatywy i gwarantują rozwój jednostek OSP w przyszłości.

3 miliony złotych dla jednostek OSP w województwie śląskim

Celem Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek OSP w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii, których skutki zagrażają życiu, zdrowiu, mieniu albo środowisku naturalnemu.

Dziękuję za kolejny projekt współpracy pomiędzy PSP a WFOŚiGP. To kolejny projekt, który realnie wspiera straż pożarną. Pieniądze te realnie wpływają zarówno na bezpieczeństwo społeczeństwa, jak i na bezpieczeństwo środowiska – wyjaśnił Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski.

Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 100 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, lecz nie mniej niż 5 tys. zł i nie więcej niż 25 tys. zł dla jednej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Wnioski wraz z załącznikami można składać w siedzibie Funduszu w Katowicach w terminie do 14 kwietnia 2023 roku lub do wyczerpania puli środków.

Ładowanie Rozmowy