Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Nowy mieszkaniec Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. To lew angolski o imieniu Moxico

Dodano: , źródło: Śląski Ogród Zoologiczny / ZOO Gdańsk

W piątek 12 listopada do Śląskiego ZOO przyjechał nowy mieszkaniec – samiec lwa angolskiego o imieniu Moxico. Lew urodził się 1 grudnia 2018 r. w Ogrodzie Zoologicznym w Lizbonie. Jest młody, silny i bardzo okazały jak na swój wiek. Jest jednym z dwóch samców urodzonych w tym miocie.

Moxico przebywa obecnie we wnętrzu budynku lwiarni

Do dyspozycji ma dwa pomieszczenia w tym jedno niedostępne dla wzroku zwiedzających. Przy odrobinie szczęścia można obserwować go przez szybę ekspozycyjną od strony wybiegu zewnętrznego. Jak informują przedstawiciele ZOO, obecnie lew odseparowany jest od samic. Zwierzęta przebywają w osobnych pomieszczeniach – widzą się przez kraty oddzielające kotniki, czują swój zapach i słyszą wydawane przez siebie dźwięki. Nie mają jednak bezpośredniego kontaktu ze sobą.

- Chcemy dać mu maksymalnie dużo czasu na aklimatyzację w nowym miejscu. [...] Proces dołączania do stada dużych drapieżników nowych osobników bywa zwykle trudny i niesie ze sobą pewne niebezpieczeństwa. Dając zwierzętom możliwość wcześniejszego oswojenia się ze swoją obecnością, minimalizujemy ryzyko niepowodzenia. Próbę połączenia zwierząt przeprowadzimy, gdy Moxico zaaklimatyzuje się już w naszym zoo i oswoi się z nowym miejscem - czytamy na stronie śląskiego ZOO. 

Do tego czasu samice będą korzystały z części wewnętrznej budynku od strony niedźwiedzi oraz z wybiegu zewnętrznego. Samiec zaś będzie przebywał tylko wewnątrz budynku od strony wybiegu zewnętrznego.

Lew angolski

Lwy angolskie zamieszkują południowo-zachodnią Afrykę. Podobnie jak inne podgatunki lwów, polują głównie na duże zwierzęta, takie jak zebry, gnu, antylopy czy guźce. Odmiennie od innych przedstawicieli kotowatych, lwy są zwierzętami społecznymi. Żyją w stadach liczących do 30 osobników. Tylko nieliczne samce żyją samotnie. Większość czasu w ciągu doby, nawet do 20 godzin, zwierzęta te przeznaczają na odpoczynek. 

Lwice osiągają dojrzałość płciową w wieku 4 lat, samce w wieku 5 lat. Po ciąży trwającej około 110 dni samica rodzi od 2 do 6 młodych. Potomstwo często jest karmione mlekiem, na przemian przez inne samice ze stada. Młode lwy stają się samodzielne w wieku 16 miesięcy. Długość życia: do 12 lat w naturze, do 25 lat w ogrodach zoologicznych. 

Ładowanie Rozmowy