Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

MSZ pomoże regionowi w poszukiwaniu inwestorów

Dodano: , źródło: UMWS / fot. Patryk Pyrlik

Województwo Śląskie jako pierwsze podpisało porozumienie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych dotyczące promocji terenów inwestycyjnych.


To szansa na zagospodarowanie zwłaszcza terenów poprzemysłowych po dawnych zakładach pracy

W ich miejsce pojawią zupełnie nowe podmioty.

Podpisy pod porozumieniem złożyli: marszałek województwa Jakub Chełstowski, wicemarszałek Wojciech Kałuża oraz wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński.

Jesteśmy w stałym kontakcie z inwestorami niemal z całego świata, zaś porozumienie umożliwi wsparcie regionu pod względem poszukiwania chętnych do inwestycji właśnie tutaj. Nie przypadkiem akurat z Województwem Śląskim porozumienie zostało zawarto jako z pierwszym. W Śląskim tkwi ogromny potencjał oparty na wiedzy, doświadczeniu i doskonale wykształconych kadrach - ocenia wiceminister Paweł Jabłoński.

Zwłaszcza dla terenów poprzemysłowych, których w naszym regionie nie brakuje, to szansa na drugie życie. W miejsce dawnych zakładów, pojawią się zupełnie nowe podmioty, których znakiem rozpoznawczym są nowoczesne technologie - akcentuje wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Wsparcie działań Województwa Śląskiego w ramach obsługi inwestorów zagranicznych

W regionie działa Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, będące jednym z referatów Departamentu Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Jest certyfikowanym partnerem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A., głównym jego zadaniem jest dostarczanie zainteresowanym inwestorom zagranicznym informacji gospodarczych o regionie oraz promocja ofert inwestycyjnych gmin i powiatów województwa śląskiego. Porozumienie zawarte z MSZ umożliwi również wsparcie działań Województwa Śląskiego w ramach obsługi inwestorów zagranicznych zainteresowanych podjęciem działalności w naszym regionie.

To bardzo ważny moment dla naszego regionu. Porozumienie otwiera szerokie możliwości w kontekście promowania Województwa Śląskiego we współpracy z innymi instytucjami, w szczególności agencji wsparcia eksportu, izb gospodarczych, przemysłowych i handlowych. Te działania będą podejmowane zarówno przez ministerstwo, jak i przez podległe mu placówki dyplomatyczne i konsularne. Śląskie wciąż jest regionem, który bardzo mocno utożsamiany jest z przemysłem, choć wielu podmiotów z nim związanych już nie ma. Zostają jednak tereny, bardzo atrakcyjna przestrzeń, która może zostać w atrakcyjny sposób zagospodarowana. Jednym z takich miejsc jest Walcownia Rur Jedność w Siemianowicach Śląskich. Teren po tym zakładzie może zostać z powodzeniem na nowo wykorzystany – podsumowuje marszałek województwa, Jakub Chełstowski.

Ładowanie Rozmowy