Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Minister Marlena Maląg z wizytą w Śląskiem

Dodano: , źródło: ŚUW Katowice

Minister Marlena Maląg odwiedziła nasz region. Spotkała się z uczestnikami zajęć w Klubie Senior+ w Kaletach. Rozmawiała z samorządowcami na temat polityki rodzinnej i z przedstawicielami BGK o Funduszu Polski Ład. Wzięła udział w pikniku rodzinnym w Tarnowskich Górach. Minister towarzyszyli poseł Barbara Dziuk oraz wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz.

Dzisiaj w Polsce działa już 970 Domów i Klubów „Senior+” dla ponad 23 tys. uczestników. Ponad połowa placówek powstała na terenie gmin wiejskich. Dzięki tegorocznej edycji liczba placówek „Senior+” przekroczy tysiąc, a liczba miejsc sięgnie prawie 25 tys.

Tylko w województwie śląskim funkcjonują obecnie 84 placówki „Senior+” z ponad dwoma tysiącami miejsc. Dofinansowanie na ten cel w tym roku przekroczyło 4,5 mln zł.

Rosną nakłady na politykę senioralną

– Polityka prorodzinna to zarówno pomoc dla rodziców, jak i działania na rzecz seniorów. Wspieranie aktywności społecznej, ale też intelektualnej i fizycznej osób starszych, to dla nas bardzo ważna kwestia. Od 2021 do 2025 r. na realizację programów „Senior+” i „Aktywni+” corocznie przeznaczymy 100 mln zł – podkreśliła minister Maląg.

Przywrócenie wieku emerytalnego, waloryzacja świadczeń, 13 emerytura, w tym roku również 14 emerytura, wspieranie aktywności społecznej –  to tylko niektóre z działań realizowanych na rzecz seniorów. Wszystko po to, by zapewnić im poczucie bezpieczeństwa, wsparcie finansowe, poczucie bycia ważnymi i potrzebnymi. To przejaw najlepiej rozumianej solidarności społecznej.

Samorządy też zyskają na Polskim Ładzie

W Tarnowskich Górach minister Marlena Maląg rozmawiała z samorządowcami. Dodatkowe 8 mld zł w 2021 r. dla jednostek samorządu terytorialnego, gwarantowany poziom dochodów z tytułu PIT i CIT na poziomie co najmniej roku poprzedniego, nowa subwencja rozwojowa – to niektóre z rozwiązań programu Polski Ład dla samorządów.

Na spotkaniu z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego tematem dyskusji był Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. To bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce.

Tutaj też rodziła się „Solidarność”

Minister złożyła kwiaty pod tablicą pamiątkową w przededniu 41. rocznicy Pierwszego Strajku na Górnym Śląsku w tarnogórskim Fazosie. Dla upamiętnienia tego wydarzenia wiązankę złożył także wicewojewoda Jan Chrząszcz.

Rozpoczęty 21 sierpnia strajk w Fabryce Zmechanizowanych Obudów Ścianowych Fazos był w lecie 1980 roku pierwszym protestem solidarnościowym na Górnym Śląsku, który dał impuls do protestu w jastrzębskich kopalniach i hucie Katowice. Wraz z protestami na Wybrzeżu doprowadził do podpisania porozumień sierpniowych i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Polski Ład dla polskich rodzin

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej.

– Rząd chce kontynuować wsparcie dla rodzin w ramach programu Polski Ład. Dopełnieniem dotychczasowej polityki prorodzinnej będzie pomoc o wartości 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesiąca życia – mówiła minister Maląg.

Minister Marlena Maląg była gościem pikniku rodzinnego w Tarnowskich Górach, podczas którego rozmawiała z mieszkańcami na temat polityki rodzinnej.

– Tworzymy rozwiązania z jednej strony sprzyjające poprawie jakości życia rodzin, a z drugiej zachęcające do podejmowania decyzji o powiększeniu czy założeniu rodziny. Służą temu nie tylko programy bezpośredniego wsparcia finansowego jak „Rodzina 500+” czy „Dobry start” – wyjaśniała minister Maląg.

Do tego dochodzi wspieranie rozwoju opieki żłobkowej, łatwiejszego godzenia życia zawodowego z rodzinnym. Takie rozwiązania znalazły się również w Polskim Ładzie.

– Chcemy też, by w każdej gminie powstał żłobek, dlatego od przyszłego roku zwiększymy nakłady na program „Maluch+” z 450 mln złotych do aż 1,5 mld złotych rocznie – deklarowała minister Maląg.

– Polski Ład to także ułatwienia dotyczące własnego lokum – mieszkanie bez wkładu własnego oraz dom do 70m2 na podstawie zgłoszenia. Ale to także reforma systemu podatkowego i wiele innych działań, na których skorzystają przede wszystkim rodziny. –  Bo rodzina jest w centrum życia każdego z nas – powiedziała minister Marlena Maląg. – Budujmy w szerokiej koalicji państwo silne, nowoczesne i przyjazne rodzinom.

Ładowanie Rozmowy