Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Lista najbardziej zadłużonych miast województwa śląskiego 2021 roku. Ranking RIO niepokoi

Dodano: , źródło: Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych


Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych stworzyła najnowszy ranking najbardziej zadłużonych miast w Polsce. Spośród 19 miast na prawach powiatu w województwie śląskim tylko dwa nie przekraczają 1000 złotych długu na mieszkańca!

Opublikowane niedawno przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych „Sprawozdanie z działalność RIO i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2021 roku” przynosi mocno niepokojące wnioski w kwestii stanu finansów samorządów lokalnych. Jak co roku poznaliśmy ranking najbardziej zadłużonych miast na prawach powiatu w Polsce.

Na niechlubnym podium w skali kraju znalazły się Świnoujście (6935 złotych na mieszkańca), Szczecin (6356 zł/os.) i Wałbrzych (6243 zł/os.). KR RIO podaje zadłużenie gmin w przeliczeniu per capita, czyli na jednego mieszkańca. Analiza danych za 2021 toku każe wnioskować, że to powiaty grodzkie są najbardziej zadłużoną grupą samorządów. Niestety, w ogromnej większości z nich kwota długu powiększa się corocznie, a zadłużenie wielu miast rośnie w ekspresowym tempie.

Druzgocące dla wielu jednostek samorządu terytorialnego sprawozdanie oceniające wykonanie budżetu przez władze samorządów dotyczy również 19 miast na prawach powiatu w województwie śląskim. Niestety, Krajowa Rada RIO ma dobrych wiadomości dla mieszkańców regionu - dług przeliczany na jednego mieszkańca miasta na prawach powiatu lub powiatu wzrósł w 2021 roku w połowie badanych miast. Chlubne wyjątki to Żory, Częstochowa, Gliwice, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Ruda Śląska, Jaworzno, Tychy i Jastrzębie-Zdrój.

Zabrze najbardziej zadłużonym miastem w województwie. Żory „się odbiły”

Pierwsze miejsce w województwie śląskim na liście miast obciążonych największym długiem per capita zajęło Zabrze z długiem w wysokości aż 4301 złotych na mieszkańca. To o 13 złotych więcej niż w ubiegłorocznym zestawieniu. Miasto uzyskało dochód ogółem i z podatków i opłat (w tym PIT i CIT) w przeliczeniu na jednego mieszkańca na poziomie odpowiednio 6801 złotych i 2585 złotych (38 procent). Po stronie wydatków ogólnych i inwestycyjnych było to 6630 i 440 złotych (6,6 procent).

Na drugim miejscu niechlubnego podium znalazły się Żory, jednak w tym przypadku mieszkańcy mogą mieć powody do dużego zadowolenia – miasto, które w ubiegłym roku było rekordowo zadłużone per capita (5456 zł/os) obniżyło poziom zadłużenia do 3565 złotych. Dodatkowo, uzyskało dochód ogółem na poziomie 7324 złotych na osobę, z czego ponad 40 procent to wpływy z podatków i opłat, w tym PIT i CIT. Miasto wydało przy tym 6993 złotych/os., z czego tylko 11 procent sfinansowało inwestycje.

Częstochowa, znajdująca się na trzecim miejscu najbardziej zadłużonych miast w województwie delikatnie obniżyła kwotę długu na mieszkańca z 2833 złotych/os. w 2020 roku do 2826 zł. Dochód miasta na mieszkańca wyniósł 7545 zł, z czego prawie 42 procent to zyski z podatków i opłat. Częstochowa wydała za to 7186 zł na mieszkańca w 2021 roku, a suma per capita wydana na inwestycje to 8 procent całości wydatków.

Stolica województwa – Katowice – posiada dług na poziomie 2756 zł na mieszkańca, czyli o 117 złotych więcej niż w 2020 roku. Ogólny dochód miasta per capita to 8815 złotych (z czego 4466 złotych to wpływy z danin, w tym PIT i CIT). Po stronie wydatków mamy 8512 zł/os., a pieniądze wydane na inwestycje stanowią 14 procent tej sumy.

Kwota długu per capita powiatów grodzkich wyniosła w 2021 roku średnio 3 676 zł, natomiast wartość środkowa osiągnęła poziom 2 797 zł, co oznacza, że taki lub większy dług posiadała połowa jst tego rodzaju (w 2020 roku wartość mediany to 2 687 zł). Najwyższy wzrost zadłużenia odnotowały miasta: Świnoujście – o 1 263 zł, Kraków – o 913 zł i Opole – o 896 zł, a największe redukcje kwoty długu przypadające na jednego mieszkańca wystąpiły w miastach: Żory (o 1 891 zł), Krosno (o 422 zł) i Sopot (o 356 zł) – czytamy w sprawozdaniu KR RIO.

Z drugiej strony trzy miasta mogą poszczycić się naprawdę niskim poziomem zadłużenia na mieszkańca, z czego w przypadku dwóch nie przekracza on tysiąca złotych. Mowa o Jastrzębiu-Zdroju, które jest najmniej zadłużonym miastem w regionie z obciążeniem per capita 206 złotych, a także o Tychach, w których dług na mieszkańca wyniósł 931 złotych w 2021 roku. Tysiąc nieznacznie przekroczył Sosnowiec z długiem na poziomie 1054 złotych na osobę.

Lista najbardziej zadłuzonych miast województwa śląskiego w 2021 roku - sprawozdanie KR RIO

Miasto

Dług na mieszkańca 2021

Dług na mieszkańca 2020

Dochód ogółem

Dochód - podatki i opłaty

Wydatki ogółem

Wydatki inwestycyjne

Zabrze

4301 zł

4288 zł

6801 zł

2585 zł

6630 zł

440 zł

Żory

3565 zł

5456 zł

7324 zł

3028 zł

6993 zł

789 zł

Częstochowa

2826 zł

2833 zł

7545 zł

3233 zł

7186 zł

568 zł

Gliwice

2773 zł

2924 zł

9333 zł

4026 zł

9472 zł

2090 zł

Katowice

2756 zł

2639 zł

8815 zł

4466 zł

8512 zł

1194 zł

Dąbrowa Górnicza

2449 zł

2675 zł

9026 zł

4531 zł

8213 zł

1253 zł

Chorzów

2439 zł

2583 zł

7975 zł

3324 zł

7307 zł

721 zł

Bielsko-Biała

2432 zł

1942 zł

8907 zł

4053 zł

9122 zł

1785 zł

Bytom

2246 zł

1897 zł

7243 zł

2348 zł

7390 zł

1259 zł

Piekary Śląskie

2134 zł

1908 zł

6657 zł

2703 zł

6319 zł

441 zł

Mysłowice

1974 zł

1723 zł

7639 zł

3198 zł

7557 zł

684 zł

Ruda Śląska

1790 zł

1805 zł

7197 zł

2924 zł

6886 zł

467 zł

Rybnik

1768 zł

1765 zł

7607 zł

3203 zł

7515 zł

929 zł

Jaworzno

1729 zł

1908 zł

7978 zł

3531 zł

7418 zł

887 zł

Świętochłowice

1657 zł

1640 zł

6885 zł

2432 zł

6672 zł

702 zł

Siemianowice Śląskie

1630 zł

1493 zł

7125 zł

2840 zł

6966 zł

691 zł

Sosnowiec

1054 zł

877 zł

6685 zł

3190 zł

6754 zł

781 zł

Tychy

958 zł

1055 zł

8039 zł

3880 zł

7884 zł

1187 zł

Jastrzębie-Zdrój

206 zł

272 zł

7036 zł

3090 zł

6668 zł

760 zł

 

Ładowanie Rozmowy