Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Inwestycje i nowa siedziba Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu

Dodano: , źródło: UMWS, graf. Aniśko Pracownia Projektowa Piotr Aniśko

2022 będzie w Rejonowym Pogotowiu Ratunkowym w Sosnowcu rokiem modernizacji miejsc stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego.

Plany inwestycyjne na 2022 roku

Będzie to również kolejny rok inwestycji w sprzęt dla zespołów ratownictwa oraz zespołów transportu medycznego. Powstanie także nowa siedziba pogotowia. Prezentacja założeń RPR odbyła się w Zagłębiowskiej Mediatece. W wydarzeniu uczestniczyli: marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, członek zarządu województwa Izabela Domogała, parlamentarzyści i radni Sejmiku Województwa Śląskiego z terenu Zagłębia Dąbrowskiego oraz samorządowcy z gmin objętych zasięgiem działania pogotowia rejonowego.

Wśród najważniejszych planów inwestycyjnych RPR na najbliższych 12 miesięcy znalazły się:

  • modernizacja miejsc stacjonowania zespołów pogotowia w Szczekocinach, Pilicy i Mierzęcicach,
  • prace remontowe w stacji Pogotowia Ratunkowego w Dąbrowie Górniczej, Zawierciu i Jaworznie (II etap, I etap wykonany został w lipcu 2021 roku),
  • prace przygotowawcze do budowy nowej siedziby dla Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu.

Ponadto w 2022 roku zespół Jurajskiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przeniesie miejsce swojego stacjonowania z Kroczyc do siedziby Jurajskiej Grupy GOPR w Podlesicach.

- Zdrowie publiczne to jeden z naszych priorytetów, zwłaszcza w dobie pandemii. Zarząd oraz Sejmik Województwa Śląskiego co roku konsekwentnie ujmują w budżecie środki na zadania związane z ochroną zdrowia w regionie – podkreśla marszałek Jakub Chełstowski – Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu jest ważnym elementem systemu ochrony zdrowia w województwie śląskim. Zabezpiecza populację wynoszącą około 700 tysięcy mieszkańców realizując z roku na rok coraz więcej wyjazdów systemowych i transportów podstawowej opieki zdrowotnej. Cieszę się, że w efekcie wspólnych starań Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu dysponuje dziś ambulansami z najnowocześniejszym sprzętem. We wszystkich karetkach są nowoczesne defibrylatory, urządzenia do kompresji klatki piersiowej, respiratory czy nowe pompy wolumetryczne. Zależy nam na tym, by sprzęt, w który są wyposażone, miał nie więcej niż 5 lat.

Rejonowe Pogotowie Ratunkowe z nową siedzibą

Budowa nowej siedziby pogotowia będzie kosztowała 16-20 mln zł, a wsparcie zapewni Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Inwestycje RPR w Sosnowcu to kwota 7,5 mln zł – 2 mln zł to środki własne, 5,5 mln zł stanowi finansowanie zewnętrzne.

- Jakość świadczonych usług jest niezwykle ważna, jednak nie da się tego celu osiągnąć bez odpowiedniego finansowania. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w realizację tego projektu – akcentuje Izabela Domogała, członek zarządu województwa.

- Oprócz realizowania inwestycji Rejonowe Pogotowie Ratunkowe będzie prowadziło kilka pilotaży z zakresu nowych rozwiązań w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, organizowanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego – zapowiada dyrektor RPR w Sosnowcu, Klaudiusz Nadolny.

Z kolei w dniach 12-14 października RPR będzie organizatorem XXXVIII Konferencji ZPRM oraz Ogólnopolskiego Dnia Ratownictwa Medycznego.

Rejonowa jednostka RPR w Zagłębiu zatrudnia około 400 osób, w tym 250 ratowników medycznych. Pogotowie w swojej strukturze posiada 23 zespoły ratownictwa medycznego oraz 4 zespoły transportu sanitarnego, które wyczekują w 12-stu miejscach stacjonowania na terenie Zagłębia. W 2020 roku zrealizowali 56 509 wyjazdów systemowych oraz 1310 transportów POZ, a w 2021 roku 67 128 wyjazdów systemowych oraz 1453 transportów POZ. Ważniejsze inwestycje 2021 roku w Rejonowym Pogotowiu Ratunkowym w Sosnowcu to zakup 7 najbardziej nowoczesnych ambulansów typu C wraz z noszami elektrycznymi, zakup defibrylatorów, urządzeń do kompresji klatki piersiowej, 19 pomp wolumetrycznych oraz 5 respiratorów transportowych.

Ładowanie Rozmowy