Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Info GZM: Rynek pracy w czasie epidemii. Są pierwsze sygnały poprawy

Dodano: , źródło: GZM

Pandemia koronawirusa, z którą w tym roku mierzy się cały świat, związana jest z ograniczeniami i restrykcjami, które mają bezpośredni wpływ na gospodarkę. Dlatego też Departament Strategii i Polityki Przestrzennej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii postanowił monitorować sytuację na rynku pracy w miastach i gminach GZM. Dane te są publikowane i aktualizowane na portalu InfoGZM (KLIKNIJ). Od czasu uruchomienia portalu, baza zgromadzonych na nim informacji została znacznie poszerzona oraz pojawiły się nowe funkcjonalności. Sukcesywnie będziemy przedstawiać kolejne tematy zamieszczane na portalu dotyczące m.in. rewitalizacji czy mobilności pracowników.

Dane dot. rynku pracy prezentowane są na poziomie powiatów, ponieważ Wojewódzki Urząd Pracy oraz Główny Urząd Statystyczny właśnie w ten sposób zbierają i gromadzą informacje. Dane są aktualizowane co miesiąc. Pozwala nam to zaobserwować, jak kształtuje się sytuacja w naszych miastach oraz porównać ją z sytuacją na poziomie województwa oraz całego kraju.

LINK: RYNEK PRACY – POWIATY

Pierwsze skutki koronawirusa na rynku pracy w Metropolii uwidoczniły się w kwietniu. W marcu sytuacja była w miarę stabilna i porównywalna z poprzednimi miesiącami. Natomiast w kwietniu i maju we wszystkich powiatach odnotowany został wzrost liczby osób, które rejestrowały się w urzędach pracy. 

Przyrost liczby bezrobotnych spadł o połowę w porównaniu do kwietnia

Największy wzrost widoczny jest w Siemianowicach Śląskich, Bytomiu oraz Świętochłowicach, gdzie stopa bezrobocia w maju wzrosła o ok. 1,5 punktu procentowego w stosunku do danych z marca. 

Natomiast najmniejsze wzrosty odnotowano w Katowicach, Gliwicach oraz Rudzie Śląskiej, gdzie nie przekroczyły one 0,5 punktu procentowego.

Dla porównania: na poziomie kraju wzrost ten wyniósł 0,6 punktu procentowego, a województwa – 0,7. 

W tej chwili jeszcze trudno określić czy sytuacja na rynku pracy stabilizuje się, niemniej pojawiają się już powoli pierwsze pozytywne sygnały. Jednym z nich jest to, że więcej osób wyrejestrowuje się z urzędów pracy właśnie dzięki temu, że znalazły zatrudnienie – zwraca uwagę Andrzej Kolat, dyrektor Departamentu Strategii i Polityki Przestrzennej. – Drugim takim pozytywnym sygnałem jest fakt, że w 18 na 19 analizowanych powiatów w czerwcu o połowę spadł przyrost liczby osób bezrobotnych w porównaniu do dwóch poprzednich miesięcy. W maju liczba osób bezrobotnych wzrosła o ponad 3,2, tys. w porównaniu do kwietnia, natomiast przyrost ten w czerwcu był o połowę mniejszy i wyniósł ponad 1,6 tys. Jedynym wyjątkiem jest powiat gliwicki, gdzie w czerwcu zarejestrowało się więcej osób niż w maju. W czerwcu było 95 osób, natomiast w maju 63 – dodaje. 

Metropolia w liczbach i na mapach. To portal Info GZM

Portal InfoGZM to narzędzie gromadzenia, udostępniania i wizualizacji danych publicznych dla GZM i jej gmin członkowskich, które daje możliwość prowadzenia wszechstronnych analiz, trendów i procesów. Służy również do badań porównawczych całej Metropolii i poszczególnych gmin. W jednym miejscu zgromadzone są różnego typu informacje, m.in. w zakresie danych demograficznych, gospodarczych, budżetowych, środowiskowych czy przestrzennych. Zbierane i opracowywane dane prezentowane są m.in. za pomocą: map, kartogramów, wykresów, raportów i infografik.

InfoGZM zawiera także wykaz materiałów sporządzanych dla GZM i na temat GZM, a także opracowania własne, jak np. interaktywne mapy dotyczące przepływów ludności związanych z zatrudnieniem, mapowe zbiorcze zestawienie kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin GZM (na bazie 41 obowiązujących studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego), czy też informacje na temat programów rewitalizacji.

Głównym źródłem danych, które prezentowane są na InfoGZM jest Główny Urząd Statystyczny, ale wykorzystywane są również informacje z innych źródeł, jak np.: gminne biuletyny informacji publicznej, Regionalna Izba Obrachunkowa, Ministerstwo Finansów i budżety gmin, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny.

Interaktywne mapy, analizy i statystyki. Poznaj lepiej Metropolię

Podstawowe informacje o Metropolii i gminach GZM zebrane zostały w zakładce InfoMapa. Można tam znaleźć dane dot. populacji, powierzchni, włodarzy, a także odnośniki do stron www oraz BIP każdej gminy członkowskiej. Zakładka Analizy to zbiór map, raportów oraz opracowań autorsko przygotowanych przez Departament Strategii i Polityki Przestrzennej GZM, na temat konkretnych kwestii tematycznych, pozwalających na monitorowanie sytuacji i rozwoju GZM.  Z kolei w zakładce Publikacje umieszone zostały opracowania przygotowane dla GZM, rankingi oraz inne materiały i przydatne linki.

Wyjątkowa sytuacja, którą stanowi epidemia COVID-19, przyczyniła się do utworzenia podstrony, gdzie umieszczono zbiór informacji i zaleceń dotyczących nadzwyczajnych warunków oraz statystyki zachorowań w GZM, które są codziennie monitorowane i aktualizowane.

Najszersza baza informacji o gminach GZM znajduje się w zakładce Statystki. Zostało tam zebranych ponad 200 zbiorów danych w pięciu grupach tematycznych: demografia, finanse, gospodarka, infrastruktura, środowisko. Dane dotyczą m.in. takich zagadnień jak: migracje, budżety gmin, bilanse skonsolidowane, podmioty gospodarcze według liczby zatrudnionych i profilu działalności, drogi rowerowe czy tereny zieleni.

Ładowanie Rozmowy