Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Autostrada A4: Rozpoczyna się wymiana nawierzchni między Katowicami a Mysłowicami

Dodano: , źródło: mat. zew.

Stalexport Autostrada Małopolska rozpoczyna wymianę nawierzchni autostrady A4 Katowice-Kraków między węzłami Murckowska w Katowicach i Brzęczkowice w Mysłowicach. Szykują się utrudnienia w ruchu.

Wymiana nawierzchni autostrady A4 Katowice-Kraków

Od poniedziałku 12 lutego br., z powodu remontu jezdni w kierunku Krakowa, wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Od lipca wymieniana będzie nawierzchnia jezdni w  kierunku Katowic. Przez cały okres prowadzenia prac zachowane zostaną dwa pasy ruchu w każdym kierunku. 

W I etapie prac zmiany organizacji ruchu będą wprowadzone na jezdni do Krakowa, na odcinku ok. 4 km tj. od km 343 do km 347. Następnie od 27 marca br. remontowany odcinek zostanie wydłużony do 7 km tj. od km 341 do km 348. Na jezdni do Krakowa jeden pas ruchu będzie remontowany, a drugi pas będzie przejezdny. Na jezdni do Katowic czynne będą dwa pasy ruchu w kierunku Katowic i jeden pas w kierunku Krakowa. 

- W lipcu prace remontowe przeniosą się na jezdnię do Katowic, gdzie jeden pas ruchu będzie remontowany, a drugi będzie przejezdny. Na jezdni do Krakowa czynne będą dwa pasy ruchu w kierunku Krakowa i jeden pas w kierunku Katowic - informuje rzecznik prasowy SAM S.A. - Rafał Czechowski.

Obie jezdnie na tym odcinku A4 wyremontowane zostaną do końca listopada 2024 r. 

- Efektem wymiany nawierzchni autostrady będzie zwiększenie jej trwałości i nośności oraz polepszenie jej właściwości przeciwpoślizgowych, a tym samym – zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników autostrady. Usprawnione zostanie również odwodnienie powierzchniowe - Rafał Czechowski.

Remonty wynikające z umowy koncesyjnej

Właściwe utrzymanie infrastruktury odcinka A4 Katowice-Kraków, m.in. nawierzchni i obiektów inżynieryjnych, w tym mostów i wiaduktów, wynika z obowiązujących przepisów oraz z zapisów Umowy Koncesyjnej. Zgodnie z nimi koncesjonariusz ma obowiązek przekazać autostradę stronie publicznej w 2027 roku w doskonałym stanie technicznym, nie wymagającym remontów i modernizacji przez kolejne lata. 

Prace związane z wymianą nawierzchni i remontem obiektów mostowych prowadzone będą do końca roku 2026, z wyłączeniem okresów zimowych. Wykonawcą robót jest PAVIMENTAL Polska Sp. z o. o. z Trzebini. Wartość kontraktu to ok. 423 miliony złotych netto.

Ładowanie Rozmowy