Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Zmiany w Kodeksie Pracy. Na co warto się przygotować?

Dodano:

W 2023 roku w życie wejdą zmiany w Kodeksie Pracy, wymuszone niejako przez dyrektywy unijne. Ich celem jest wprowadzenie w Polsce work-life balance, czyli harmonii pomiędzy karierą a życiem rodzinnym. Z tego powodu zmiany dotyczą m.in. urlopu rodzicielskiego. Poniżej opisujemy najważniejsze z nich!

Wynikają z unijnych dyrektyw

Zmiany w Kodeksie Pracy spowodowane są dyrektywami unijnymi, które dotyczą kwestii zatrudnienia. Ich zadaniem jest ujednolicenie przepisów w całej Unii Europejskiej. W Polsce nowe przepisy mają wejść w życie w 2023 roku.

Duże zmiany w pracy zdalnej

Wedle przyjętego projektu ustawy, po zmianach przepisów praca z domu będzie opierała się na uzgodnieniu stron. Pracodawca w ciągu 2 miesięcy będzie musiał wdrożyć wewnętrzne zasady dotyczące pracy zdalnej, zapewnić narzędzia niezbędne do jej wykonywania, a także pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych. 

Prewencyjna kontrola trzeźwości

Po 2 tygodniach uchwalenia zmian w Kodeksie Pracy, w życie mają wejść przepisy traktujące o prewencyjnej kontroli trzeźwości. Wygląda na to, że pracodawca będzie miał prawo do przeprowadzenia kontroli trzeźwości tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom. Dodatkowo dokładne regulacje dotyczące prewencyjnych kontroli trzeźwości muszą znaleźć się w aktach wewnątrzzakładowych.

Work-life balance

Nowe przepisy mają umożliwić Polakom zachowanie work-life balance, czyli równowagi między karierą a życiem rodzinnym. Co to oznacza w praktyce? Brak możliwości przeniesienia części urlopu rodzicielskiego z jednego partnera na drugiego – celem jest, aby oboje rodziców w równym stopniu angażowało się w wychowanie potomka. Dodatkowo urlop rodzicielski ma zostać wydłużony z 32 do 41 tygodni w przypadku narodzin jednego dziecka lub z 34 do 43 tygodni w przypadku ciąż mnogich.

Ładowanie Rozmowy