Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Od 1 kwietnia wyższe odszkodowania za wypadek przy pracy

Dodano: , źródło: ZUS

Od 1 kwietnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wypłacał wyższe odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy bądź choroby zawodowej. Nowe stawki będą obowiązywały do 31 marca 2025 roku.

Nowe, wyższe kwoty odszkodowań

Każdego roku kwota jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy bądź choroby zawodowej ulega podwyższeniu. Już od 1 kwietnia, za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu będzie przysługiwała kwota 1431 zł. Procentowy uszczerbek określa lekarz orzecznik lub komisja ZUS.

Jeżeli w wyniku wypadku pracownikowi komisja orzeka całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji, wówczas odszkodowanie wyniesie 25 044 zł.

Wysokie odszkodowanie za śmierć pracownika

Podwyższeniu uległo również odszkodowanie dla rodziny zmarłego pracownika. Wysokość odszkodowania zależy m.in. od liczby osób uprawnionych do jego uzyskania.

Odszkodowanie za śmierć pracownika może wynieść:

  • 128799 zł – gdy do odbioru odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego,
  • 128799 zł + 22212 zł za każde dziecko - gdy do odbioru odszkodowania uprawniony jest małżonek i jedno lub więcej dzieci,
  • 64399 zł – gdy do odbioru odszkodowania uprawniony jest członek rodziny inny niż małżonek lub dziecko,
  • 25044 zł – gdy do odbioru odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek, dzieci i inni członkowie rodziny, np. rodzice.
Ładowanie Rozmowy