Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Ile przedsiębiorcy zapłacą za ZUS w 2022 roku? Sprawdź!

Dodano:

Obwieszczenie już dostępne

4 listopada Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało  obwieszczenie w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2022 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Dzięki kwocie przeciętnego wynagrodzenia, możemy ocenić, jak wysokie składki ZUS będą musieli płacić przedsiębiorcy w nadchodzącym roku.

Wysokość składek w 2022 roku

Wedle opublikowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej obwieszczenia, kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2022 roku będzie wynosiła 5922 zł. Podstawę wymiaru składek dla przedsiębiorców, którzy nie korzystają z obniżonych składek ZUS, stanowi 60% tej kwoty, czyli 3553,20 zł. Dzięki znajomości tej kwoty, bez trudu jesteśmy w stanie obliczyć wysokość składek ZUS na przyszły rok.

Składka Bez obniżonych składek ZUS (zł) Dla nowych firm (zł)
Rentowa 284,26  72,24
Emerytalna 693,58 176,27
Wypadkowa 59,34 15,08
Chorobowa 87,05 22,12
Na Fundusz Pracy 87,05 22,12
SUMA: 1211,28 307,83

 

Wysokość składki zdrowotnej

Składka zdrowotna nie pojawiła się w powyższej tabeli. Dlaczego? Ponieważ nie jesteśmy w stanie ustalić jej wysokości dla każdego przedsiębiorcy. Spowodowane jest to sporą zmianą, która wejdzie w życie od początku 2022 roku. Od stycznia, wysokość składki zdrowotnej będzie ustalana samodzielnie przez przedsiębiorcę. Będzie ona zależała od uzyskiwanego przychodu.

Ładowanie Rozmowy