Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Znamy zwycięzców konkursu "Rodzina jest najważniejsza"

Dodano: , źródło: ŚUW Katowice / fot. Pixabay

Zakończyła się pierwsza edycja konkursu dla organizacji pozarządowych pn. „Rodzina jest najważniejsza” pod honorowym patronatem sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisława Szweda.

Celem konkursu jest promocja i prezentacja działań wspierających oraz promujących rodzinę. Rada ds. Rodziny działająca przy Wojewodzie Śląskim chce w ten sposób wyróżnić organizacje działające na terenie naszego województwa, które służą i działają na rzecz rodzin.

Aby wziąć udział w konkursie, należało w terminie dostarczyć do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego maksymalnie 10-minutową prezentację (film, pokaz slajdów itp.) przedstawiającą różnorodne i najciekawsze akcje podjęte na rzecz rodziny w ostatnim okresie działania organizacji.

Na konkurs wpłynęło 11 prezentacji

Kapituła konkursowa po zapoznaniu się ze wszystkimi nadesłanymi projektami dokonała formalnej oceny zgłoszeń. Komisja brała pod uwagę przedstawienie i udokumentowanie w prezentacji działań podjętych przez stowarzyszenie, różnorodność aktywności, a szczególnie oryginalność pomysłów oraz współpracę podmiotu z innymi organizacjami, szkołami i samorządem. Po ocenie i podsumowaniu punktacji wyłoniono czterech laureatów. Rada ds. Rodziny pod przewodnictwem wicewojewody śląskiego Jana Chrząszcza jednogłośnie wskazała następujących zwycięzców:

  •  Stowarzyszenie Ludzie Miasta z Pyskowic,
  • „Dom Aniołów Stróżów” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Katowic,
  • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Pszczynie z siedzibą w Piasku,
  • Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „RAZEM” z Bielska-Białej.
Ładowanie Rozmowy