Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy. Czego dotyczą?

Dodano:

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Nowelizacja wprowadza m.in. lekcje języka polskiego dla obywateli Ukrainy.

Lepszy dostęp do języka polskiego i pracy

W związku z wojną na Ukrainie, wielu obywateli tego kraju zdecydowało się na ucieczkę do Polski. Rząd postanowił pomóc uchodźcom zaaklimatyzować się w nowym kraju poprzez uchwalenie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Po 5 miesiącach trwania wojny na Ukrainie zdecydowano się na zmiany w ustawie, aby nieco ułatwić Ukraińcom życie w Polsce. 

Jedną z bardziej znaczących zmian jest łatwiejszy dostęp do nauki języka polskiego. Nowe przepisy umożliwiają powiatowym urzędom pracy organizowanie lekcji z języka polskiego dla cudzoziemców. Łatwiejsze będzie także pogodzenie pracy z życiem rodzinnym – ustawa reguluje zapewnianie przez samorządy opieki nad najmłodszymi dziećmi z Ukrainy, podczas gdy ich rodzice przebywają w pracy.

Świadczenia dla obywateli Ukrainy

Przypominamy, że obywatele Ukrainy mogą pobierać 500 plus, a także 300 zł zapomogi „na start”. Jednak aby skorzystać z któregokolwiek z nich, konieczne jest posiadanie polskiego numeru PESEL. Co ważne, ubieganie się i pobieranie świadczenia nie jest możliwe, jeżeli obywatel Ukrainy opuścił Polskę na więcej niż 30 dni.  

Ładowanie Rozmowy