Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Zegarek Wojciecha Korfantego w Międzynarodowym Porcie Lotniczym "Katowice"

Dodano: , źródło: fot. Tomasz Żak / UMWS

W Międzynarodowym Porcie Lotniczym „Katowice” im. Wojciecha Korfantego odsłonięto gablotę z zegarkiem należącym do patrona lotniska.

Oficjalnie odsłonięcie gabloty z zegarkiem Wojciecha Korfantego

W uroczystym odsłonięciu pamiątkowej gabloty z zegarkiem Wojciecha Korfantego wzięli udział marszałek Jakub Chełstowski, wicemarszałek Wojciech Kałuża, metropolita katowicki abp Wiktor Skworc i prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A Artur Tomasik.

„Dziękuję za przekazanie tego zegarka na rzecz portu lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach, to symboliczny moment i pamiątka po człowieku, który przyczynił się do powrotu Śląska do Ojczyzny. To ważne miejsce, chcemy, żeby mieszkańcy regionu i wszyscy, którzy tu przyjeżdżają dowiedzieli się, ile zawdzięczmy ojcom naszej wolności i skąd się wywodzimy. To wyjątkowa lekcja historii, patriotyzmu i symboliczne zwieńczenie obchodów stulecia wybuchu Powstań Śląskich” – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

Historyczną pamiątkę można oglądać w łączniku pomiędzy terminalami B i C lotniska „Katowice” w Pyrzowicach.

„Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” im. Wojciecha Korfantego to nasze okno na świat, tu często po raz pierwszy mamy kontakt ze śląską ziemią. Naszym celem jest to, by port się rozwijał, pod względem biznesowym i turystycznym, bo to szansa na rozwój gospodarki w całym regionie. Nie możemy zapominać o naszych korzeniach i o patronie lotniska, bez którego powrót Śląska do Ojczyzny byłby niemożliwy” – mówił wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice imienia Wojciecha Korfantego

Warto przypomnieć, że 24 czerwca 2021 roku Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice otrzymał imię Wojciecha Korfantego. W uroczystościach uczestniczył prezydent RP Andrzej Duda. Złoty zegarek kieszonkowy marki Glashűtte został wówczas przekazany lotnisku przez metropolitę katowickiego arcybiskupa Wiktora Skworca.

„W ostatnich latach przeżywamy historyczny czas związany z Powstaniami Śląskimi, przypominamy wydarzenia i postaci, a Wojciech Korfanty jest postacią niewątpliwie wyjątkową. Otrzymaliśmy tę pamiątkę od jego córek i cieszę się, że możemy ją przekazać i wyeksponować w takim miejscu. Korfanty traktował czas swojego życia jako dar i jako powinność, a swoją pracę jako służbę i wciąż jest dla wielu z nas wzorem do naśladowania” – tłumaczył metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc.

W sierpniu 1989 roku z okazji 50. rocznicy śmierci Wojciecha Korfantego przybyły do Katowic ze Stanów Zjednoczonych jego dwie córki: Halżka Kozłowska i Maria Ulman. Córki Wojciecha Korfantego złożyły wizytę ówczesnemu arcybiskupowi katowickiemu Damianowi Zimoniowi i wręczyły mu złoty zegarek kieszonkowy marki Glashutte (n. 069, bez dewizki), który za życia mierzył czas ich ojcu. 12 listopada 2020 roku zegarek został przekazany na ręce metropolity katowickiego arcybiskupa Wiktora Skworca.

Wojciech Korfanty nazywany jest współtwórcą odrodzonej i niepodległej Ojczyzny oraz tym, który przywrócił Śląsk Polsce. Korfanty jest uosobieniem człowieka wiary, nadziei, a także walki i zwycięstwa. Pozostaje żywym symbolem umiłowania wolnej i sprawiedliwej Polski. Przekazanie zegarka ma charakter symboliczny. Zamyka cykl wielkich wydarzeń, które były organizowane w latach 2019-2021, poświęconych setnej rocznicy wybuchu Powstań Śląskich.

Ładowanie Rozmowy