Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Wzrost wynagrodzeń nauczycieli. Niektórzy otrzymają więcej nawet o 33%

Dodano: , źródło: ISAP, GOV, Infor

Już wkrótce nauczyciele będą zarabiać więcej. Projekt ustawy okołobudżetowej na rok 2024 przewiduje wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 30 do 33%! Nauczycieli początkujących czeka największa podwyżka.

Wzrost wynagrodzeń nauczycieli w 2024 roku

W najbliższym czasie czekają nas spore zmiany w polskim szkolnictwie. Niektóre z nich zostały już uchwalone przez nowy rząd, a niektóre stanowią jeszcze zapowiedź. Zmianie mają ulec przede wszystkim wynagrodzenia nauczycieli. Projekt ustawy budżetowej na rok 2024, przyjęty przez Radę Ministrów 19 grudnia 2023 roku, przewiduje wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli. Wynagrodzenie ma wzrosnąć o 30%, a w przypadku nauczycieli początkujących aż o 33%.

Ile będą zarabiać nauczyciele od 2024 roku?

Kwota, jaką za swoją pracę otrzymują nauczyciele, jest zależna od wielu czynników. W Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela szczegółowo opisane zostały warunki pracy oraz wynagrodzenie, które za pracę mają otrzymywać nauczyciele. Zgodnie z treścią ustawy wynagrodzenie nauczycieli składa się między innymi z:

  • wynagrodzenia zasadniczego
  • dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, oraz za warunki pracy
  • wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
  • nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego zależy m.in. od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji czy wymiaru zajęć obowiązkowych. Średnie wynagrodzenie nauczycieli wynosi dla:

  • nauczyciela początkującego – 120%,
  • nauczyciela mianowanego – 144%,
  • nauczyciela dyplomowanego – 184%

– kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

Projekt ustawy budżetowej na rok 2024  przewiduje wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli o 30 proc. a w przypadku nauczycieli początkujących o 33 proc. Wyższa kwota wynagrodzenia będzie obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku, jednak z racji nieuchwalonego jeszcze w tym terminie budżetu, wyrównania zostaną wypłacone z opóźnieniem.

Ładowanie Rozmowy